Rapportarkiv 2018

 

Rapportnummer Titel Beskrivning
2018:1 Spår av tidigmedeltida odling och historiska boplatslämningar vid Mosjö 106 och 107 samt lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder vid Mosjö 73 Arkeologisk förundersökning 
Fornlämning Mosjö 73, 106 och 107, Mosjö socken, fastighet Törsjö 3:14, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2018:2 Glanshammar–Grythem Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1
Vatten- och avloppsledning mellan Glanshammar och Grythem
Fastigheterna Biverud 7:1 m.fl., Glanshammar och Lillkyrka socknar, Örebro kommun, Närke
Karin Stenström och Erica Strengbom
2018:3 Egeby och Testa Arkeologisk utredning och kontroll i form av schaktningsövervakning
Inom fornlämningsområde för Sköllersta 6:1 och Sköllersta 115:1, fastigheterna Egeby 3:1, Sköllersta 2:1, Testa 2:4 och Testa 10:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2018:4 Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Nygatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Köping 148:1, Köpings kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom
2018:5 Nora Hammarby Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Nora 80:1, Södra Husby 1:21 m.fl., Nora kommun, Västmanland

Helmut Bergold
2018:6 Fiberkabel mellan Järna och Tumba Arkeologisk utredning etapp 1
Grödinge, Sorunda och Överjärna socknar
i Botkyrka och Södertälje kommuner,
Södermanland
Annica Ramström
2018:7 Båtsman Turings torp Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Turinge 225:1, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland

Tomas Ekman
2018:8 Gränsfall på Hörnet Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Sollentuna 46:1 och 46:2, Hörnet 24, Sollentuna socken, Sollentuna

Uppland
Tomas Ekman och Karin Sundberg
2018:9 Smedby – de första 1000 åren Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Österåker 569, Smedby 19:226, Österåkers socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman och Karin Sundberg
2018:10 1000 kvadratmeter och fyra kvarter i norra Lindesberg Arkeologisk förundersökning
Linde 484:1, Kvarteren Vargen, Ängen, Bromsen och Hatten, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland

Sabina Larsson & Johnny Rönngren
2018:11  Torp i Frövi Arkeologisk utredning
Fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län
Ebba Knabe med bidrag av Annica Ramström
2018:12 Boplatser och röjningsrösen mellan Örebro–Fjugesta – inför planerad vatten- och överföringsledning Arkeologisk utredning etapp 2 med kompletterande utredning etapp 1
Vintrosa, Hidinge och Knista socknar,
Örebro och Lekebergs kommuner, Närke
Johnny Rönngren
2018:13 Fiberkabel vid Skrivarstenen i Ärla   Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning
Ärla 41:1, Österrekarne Häradsallmänning S:5,
Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2018:14 Adelsö askgravlund Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Adelsö kyrka 1:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland

Tomas Ekman
2018:15 En välgrundad obelisk Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1
Gamla Stan 1:29, Slottsbacken
Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2018:16 Förundersökning mellan Glanshammar och Grythem inför planerad VA-ledning Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Lillkyrka 112:1 m.fl.

fastighet Grythem 1:16 m.fl.
Glanshammar och Lillkyrka socknar
Örebro kommun, Närke
Erica Strengbom med bidrag av Johnny Rönngren
2018:17 Vid Överkommissariens hus Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2018:18 Kv Latona 6 och 7 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Latona 6 och 7

Västerlånggatan 71, Gamla stan, Stockholms stad, Uppland
Annica Ramström
2018:19 Äldre järnåldershärdar i Skäggestad Arkeologisk förundersökning
Skäggestad 4:2, Drothem socken, Söderköpings kommun, Östergötland
Annica Ramström
2018:20 Eriksberg Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastighet Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1, Karlstads socken och kommun, Värmland
Leif Karlenby
2018:21 Åkeshov 1:1, invid Drottningholmsvägen mellan Abrahamsberg och Brommaplan Arkeologisk utredning etapp 2
Åkeshov 1:1, Stockholm stad och kommun, Uppland
Annica Ramström
2018:22 Ny lekplats i Hagaparken, Söderköping Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr 14:1, Söderköpings stad och kommun, Östergötland

Erica Strengbom
2018:23  En kvadrat i kvarteret Ajax Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Ajax 3, Stockholms stad och kommun, Uppland

Tomas Ekman
2018:24 Avbrott på Mäster Mikaels gata Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Klinten 2, RAÄ-nr Stockholm 103:1, Stockholms stad, Södermanland

Tomas Ekman
2018:25 Utredning vid Ekeberg Arkeologisk utredning
Ekeberg 1:1, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke

Erica Strengbom
2018:26 Lägenhetsbebyggelse invid nybygge – Gulberga i Viby socken Arkeologisk utredning etapp 2
Gulberga 1:8, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
2018:27 Gravfält i Glottra Arkeologisk kontroll
RAÄ-nr Svennevad 17:1, fastighet Glottra 1:17, Svennevads socken, Hallsbergs kommun, Närke

Leif Karlenby
2018:28 Ej Lst-uppdrag  
2018:29 Spår av hus vid Jovisgatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Södertälje 133:1, Jovisgatan, vid kvarteret Solen 7, Södertälje stad, Södermanland
Karin Sundberg
2018:30 Gullingeparken Arkeologisk kontroll
RAÄ-nr Spånga 66:1, fastighet Akalla 4:1, Stockholms kommun, Uppland
Karin Sundberg
2018:31 Hjulhus och uppfordringsanläggningar i Åshyttan Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
RAÄ-nr Nora 25:1, 26:1,730, 731, 732, Åshyttan 4:45, Nora socken, Nora kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2018:32 Nytt avlopp i Östertibble Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Torpa 198:1, Östertibble 1:28, Torpa socken, Kungsörs kommun, Södermanland

Erica Strengbom
2018:33 Nybyggnation inom boplatslämning Viby 344, Viby socken Arkeologisk förundersökning
Viby 344, Norra Höga, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
2018:34 Susenborgshagen 3 Arkeologisk utredning etapp 2
Susenborgshagen 3, Vadstena stad och kommun Östergötland
Annica Ramström
2018:35 Kvarteret Örnen 10, Nora Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Nora 164:1 Kvarteret Örnen 10
Nora socken och kommun Västmanland
Örebro län
Helmut Bergold
2018:36 Arkeologisk utredning inför anläggandet av vatten- och avloppsledning mellan Rinkaby och Glanshammar Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Rinkaby och Glanshammars socknar, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2018:37 Tunadalsparkeringen i Köping Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Köping 148:1, Innerstaden 1:1,
Köpings socken och kommun, Västmanland
Annica Ramström
2018:38 Arrendet på Borgmästareängen – löneåker, arbetarboställe, arrendeåker Arkeologisk utredning etapp 2
Fastigheten Söderköping 2:32, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2018:39 Kvarteret Klockaregården Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Örebro 83:1 Nikolai 3:286, Örebro stad och kommun, Närke
Helmut Bergold
2018:40 Åstråket, Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Örebro 83:1 Nicolai 3:286 Örebro kommun Närke
Helmut Bergold
2018:41 Kvarteret Rådhuset i Lindesberg – odling på tomtmark Arkeologisk förundersökning
Linde 484:1/L1980:710, Kvarteret Rådhuset 5, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2018:42 Kvarteret Cybele – spår av odling i Gamla Stan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1/L2015:7789, Cybele 14, Stockholms stad och kommun, Uppland
Tomas Ekman
2018:43 Kvarteret Daedalus: grundförstärkning Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Daedalus 5, Stockholms stad och kommun, Uppland
Tomas Ekman

2018:44 Smalt schakt vid S:t Nikolai kyrka i Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Örebro 83:1, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2018:45 Kvarteret Teatern, Falun Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Falun 68:1/L2001:4288, Kvarteret Teatern 11, Falu stad och kommun, Dalarna
Helmut Bergold
2018:46 Äreporten Måsta Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Äreporten 8, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2018:47 Kabelschakt i Råby-Rekarne, Eskilstuna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Råby-Rekarne 7:1 (L1984:9275), och Råby-Rekarne 64:1 (L1984:9640), Råby Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2018:48 Grav i vägen vid Rösavi bytomt Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kumla 40:1/ L1981:8034 och 167:1/ L1981:8296, Rösavi fastighet 2:18, Kumla socken och kommun Närke
Johnny Rönngren
2018:49 Spår av arkeologisk undersökning inom RAÄ Viby 45:1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Schaktningsövervakning inom gravfältet RAÄ Viby 45:1, Viby Socken, fastighet Tystinge 4:2 i Östansjö, Hallsbergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2018:50 Uppå Källarbacken i Ekeby Arkeologisk förundersökning
L1979:1488/Ekeby 112, L1979:1489/Ekeby 113, Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2018:51 Finnerödja såg och Nykvarn Kulturhistorisk inventering
Finnerödja socken, Laxå kommun, Västergötland
Annica Ramström
2018:52 Nytt på Katarina kyrkogård Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1,Södermalm 7:24, Stockholms stad,Uppland
Tomas Ekman
2018:53 Fiberschakt i Rådhustorget Mariefred Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Mariefred 21:1/L1984:6592, Kadetten 1, Mariefred stad, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2018:54 Dalsberg Arkeologisk utredning etapp 1
Hårstorp 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland
Annica Ramström
2018:55 Alternativ vägkorridor väg 77 förbi Rimbo Arkeologisk utredning etapp 1
Rimbo och Skederid socknar, Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021