Rapportarkiv 2013

Rapportnummer Titel Beskrivning
2013:1 I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51 :1–3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, Västmanlands län
Leif Karlenby
2013:2 Ny vägsträckning förbi Fors Förundersökning av del av fornlämning Folkärna 333:1 (och 231:1) 
inom fastigheten Lilla Dicka 1:3 och 10:1 i Folkärna socken, 
Avesta kommun, Dalarna
Leif Karlenby
 2013:3 Fjärrkyla i södra Örebro Örebro RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
 2013:4 Kvarteret Ekorren, Nora resecentrum Västmanland, Nora socken, Nora kommun, del av RAÄ 164:1
Annica Ramström
 2013:5 Kvarteret Freja i Karlstad Kvarteret Freja 7, RAÄ Karlstad 30:1, 
Karlstads socken och kommun, Värmland
Ebba Knabe, Helmut Bergold och Annica Ramström
 2013:6 Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta Arkeologisk antikvarisk kontroll invid Tortuna 304 m.fl.
Tortuna socken 
och Björksta 93:1 i Björksta socken, Västmanland
Leif Karlenby
 2013:7 Örebro slott – provgropar i västra och norra flygelns källarvåning RAÄ Örebro 29:1, Örebro kommun, Örebro socken, Närke
Johnny Rönngren
 2013:8 Biskopsgatan – Badhusgatan Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2013:9 Görla Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Uppland, Norrtälje kommun, Frötuna socken, 
delar av fastigheterna Görla 8:1 och Görla 4:1
Annica Ramström
 2013:10 Gravfältet Frötuna 43:1 i Görla Uppland, Norrtälje kommun, fastigheten Görla 1:7
Annica Ramström
2013:11 Hästa RAÄ Stockholm 250 m fl. Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland
Annica Ramström
2013:12 Bisättningsbyggnad vid Hallsbergs sockenkyrka Klockarlyckan 1:1, Hallsbergs socken och kommun, Närk
Annica Ramström
2013:13 Stenålder i Getå Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastighet Getå 1:2, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län
Leif Karlenby
2013:14 Utredning vid Kusta inom riksintresset Irsta U31 Fastigheten Kusta 3:3, invid fornlämning Irsta 183:1 och 220:1, Irsta socken,
Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2013:15 Utredning i Rimforsa Östergötland, Kinda kommun, Tjärstad socken, 
Fastighet Rimforsa 9:43 och 2:65
Johnny Rönngren
2013:16 Vibyn i Frövi Västmanland, Örebro län, Näsby socken, fastighet Vibyn 1:23, 1:24, 1:25, S:1
Johnny Rönngren
2013:17 VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556, fastighet Kärsta 1:37, Björksta socken, Västerås kommun
Leif Karlenby
2013:18 Stäkängen på Händelö Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Händelö.
Johnny Rönngren
2013:19 Medevi – Nykyrka Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför utbyggnaden av väg 50, 
Västra Ny socken, Östergötland
Annica Ramström
2013:20 Hirschfängaren från Östra Sund Örebro, Nora kommun, Nora socken, fastigheten Östra Sund 3:1
Johnny Rönngren
2013:21 Handikappväg vid Kungsörs kungsgård Västmanland, Kungsörs kommun, Kungs-Barkarö socken, 
Kungs-Barkarö 1:1 & 2:1, Norra kungsladugården 1:21
Johnny Rönngren
2013:22 Guldtenen från Råsta Örebro, Örebro Kommun, Stora Mellösa socken, fastigheten Råsta 2:10
Johnny Rönngren
2013:23 Gravfälten Täby 79:1 och 73:1 i Arninge Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Täby 79:1 och 73:1, 
Arninge 4:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Leif Karlenby

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021