Arkeologi i Ekeby

Ekeby rapportsläpp

Hösten 2019 och våren 2020 undersöktes en större yta invid Ekeby kyrka i Kumla kommun. På platsen hittades boplatslämningar från senneolitikum/äldre bronsålder, yngre järnålder och tidig medeltid. Ett stort antal anläggningar framkom, bland annat 1…

Stensyll kvarteret Mältaren

Arkeologisk utgrävning i centrala Örebro

I november 2021 genomför Arkeologgruppen AB en arkeologisk undersökning inom kvarteret Mältaren i centrala Örebro. Utgrävningsytan är belägen vid korsningen Näbbtorgsgatan/Ängsgatan. Näbbtorgsgatan var i historisk tid del av en längre väg som ledde genom staden…

Ekeby slutundersöks

Arkeologgruppen AB har under april och maj 2020 genomfört en arkeologisk undersökning av boplatslämningar från bronsålder samt vikingatid och tidig medeltid på Källarbacken väster om Ekeby kyrka i Kumla kommun. Fornlämningen ligger på "Källarbacken" i…

Drottninggatan 1, Örebro

Längs med Drottninggatan och Teaterplan i Örebro har vi under september övervakat då man grävt fyra schakt i samband med underhåll av äldre vattenledningar. Utanför Drottninggatan 1, vid restaurang Slottskällaren, grävdes ett schakt om 4x6…

Nalaviberg

Allmänna visningar av gravundersökningarna i Nalaviberg: 26/9 16.00 27/9 16.00 & 17.30 28/9 16.00 29/9 16.00 [video width="1920" height="1080" mp4="http://arkeologgruppen.se/wp-content/uploads/2018/09/Nalaviberg-visningar_final.mp4"][/video] Närkes största gravfält från järnåldern ligger i Nalaviberg i Viby socken. Gravfältet ingår i naturreservatet…

Gråmunken – gammalt nytt på västfronten

[caption id="attachment_1606" align="aligncenter" width="750"] Västfronten år 1769 när Johan Sevenbom målade "Utsikt över Riddarholmen". Bakom Birger Jarls torn syns ett något överdimensionerat Rosenhanes palats, framför detta Överkommissariens hus. Stockholmskällan.[/caption] Det fanns en tid när Riddarholmen…

Arkeologi vid Storkyrkan

Under våren och sommaren 2018 utfördes arbeten inne på Storkyrkans gård, mellan kyrkan och börshuset. Gården är idag en populär oas för Gamla Stans förskolebarn. På gården fanns ungefär fram till sekelskiftet år 1800 stora…