Arkeologi vid Storkyrkan

Under våren och sommaren 2018 utfördes arbeten inne på Storkyrkans gård, mellan kyrkan och börshuset. Gården är idag en populär oas för Gamla Stans förskolebarn. På gården fanns ungefär fram till sekelskiftet år 1800 stora delar av S:t Nicolai församlings kyrkogård. Därefter togs den ur bruk av sanitära skäl. På ytan syns inga spår av kyrkogården …

Tre radonbrunnar grävdes ned för att få bukt med besvärliga toppar för radonhalt. Det innebar att tre cirka 30 kvadratmeter stora gropar grävdes till ett djup av 2,5-3 meter. Groparna visade spår av flera äldre markingrepp. Men där fanns även äldre gravar, mer eller mindre kompletta. Vi undersökte cirka 30 gravar i samarbete med osteologen Agneta Flood vid Arkeologikonsult. Det är ett stort och viktigt material när det gäller Stockholms forna innevånare. Vi har ännu så länge inga dateringar. Med tanke på att Storkyrkan tillhör kärnan av den medeltida staden är det fullt möjligt att en del av gravarna var från medeltiden.

Grävningen är nu avslutad och gården återlämnad till förskolebarnen. Vi ber att få återkomma med resultat från detta spännande uppdrag.