Rapportarkiv 2016

Rapportnummer Titel Beskrivning
2016:1 Romersk järnålder i Sörlunda Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Dalskogen 1:2, Lindesbergs kommun och socken, Västmanland
Johnny Rönngren
2016:2 Galgberget i Linköping Arkeologisk förundersökning
RAÄ 568:1, Innerstaden 1:1, Linköpings kommun och socken, Östergötland
Johnny Rönngren
 2016:3 Utredning etapp 1 inför 
ny detaljplan i centrala Bromma Arkeologisk utredning etapp 1
Riksby med flera, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland
Annica Ramström & Tomas Ekman
 2016:4 Kabelgrävning i Knista kyrkogård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Knista Kyrka 1:1, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
 2016:5 Mer värme i Vintrosa kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Vintrosa Prästgård 3:1, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
 2016:6 Arkeologisk utredning i Lanna Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Vreten 2:1, Skärmartorp 1:31 m.fl., Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke
Erica Strengbom
 2016:7 Röjningsrösen i Bredgården Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
RAÄ Järfälla 468, Järfälla socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman & Ola Winter
 2016:8 Kvarteret Husaren 2 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 83:1, kvarteret Husaren 2, Örebro stad och kommun, Närke
Madeleine Forsberg
 2016:9 Länna kyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1, 
Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland
Ola Winter
 2016:10 Under fontänen på Hagatorget Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 14:1, Söderköping 3:63, Söderköpings stad och kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2016:11 Ett schakt i Kvarngatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Linde 484:1, Lindesås 1:1, Lejonet 7, Lindesbergs kommun och socken, Västmanland
Johnny Rönngren
2016:12 Glasstorget i Nora Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 164:1 i Nora kommun och Nora socken, Västmanlands län
Ebba Knabe
2016:13 Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
2016:14 Arkeologi längs Glanshammarsvägen Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning
Förundersökning och kompletterande utredning inför bygget av gång- och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö, Glanshammars och Rinkaby socknar, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2016:15 Kägleholms slottsruin 
– spår efter tegelproduktion Arkeologisk kontroll
RAÄ 8:1, Kägleholm 1:74 med flera, Ödeby socken, 
Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2016:16 Jorden runt Sköllersta kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Sköllersta Prästgård 3:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2016:17 Kvarteret Teatern 11, Falun Arkeologisk förundersökning
Falun 68:1, kvarteret Teatern 11, Falu socken och kommun, Dalarna
Helmut Bergold och Madeleine Forsberg
2016:18 Arkeologiska förundersökningar
längs väg 50, Åsbro – Askersund Arkeologisk förundersökningar och kompletterande utredning
RAÄ Lerbäck 268:1, 356:1 och 1015, 
Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke
Annica Ramström
2016:19 Kvarteret Mekanikern i Örebro Arkeologisk förundersökning
RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke
Ebba Knabe
2016:20 Schaktningsövervakning i Sköllersta Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Sköllersta 115, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke
Erica Strengbom
2016:21 Bebyggelse under Torgparken i Askersund Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Förundersökning i form av schaktningsövervakning vid anläggande av ny park inom fornlämning Askersund 187:1, Askersunds kommun, Närke
Leif Karlenby
2016:22 Järnframställning och 
odling vid Lilla Hammarsundet Särskild arkeologisk undersökning
Arkeologiska undersökningar inför bygge av väg 49, etapp 2, delen Gustavstorp–Rude. RAÄ Askersund 232 och 233, fastigheten Öna 1:4, Askersunds socken och kommun, Örebro län, Närke
Leif Karlenby (Red.)
2016:23 Norra Smedjebacken – arkeologisk förundersökning inom Grillgården 3 Arkeologisk förundersökning
RAÄ 83:1, Grillgården 3, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2016:24  Munsö kyrka, förbättrad takavvattning Arkeologisk kontroll
Munsö kyrka, Munsö socken, Ekerö kommun, Uppland
Tomas Ekman
 2016:25 Lokalvägar längs väg 50 
inom fastigheten Stjärnsund 8:8 
i Askersunds kommun Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Stjärnsund 8:8, 
Askersunds kommun och socken, Närke, Örebro län
Helmut Bergold
2016:26 Rester av hus på Skeppsholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Stockholm 103:1, Stockholms stad och kommun, Uppland
Ola Winter
2016:27  Stenig terräng i Kista äng Arkeologisk utredning etapp 2 och avgränsande utredning
RAÄ-nr Spånga 276:1–2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland
Ola Winter
2016:28  Kvarteren Gåsen och Lejonet i Lindesberg Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 484:1, Lindesberg stad och kommun, Linde socken i Närke, Örebro län
Ebba Knabe
2016:29  Bergvärmeschakt vid Västergården Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Djurö 64, Djurö socken, Värmdö kommun, Uppland
Ola Winter
 2016:30  UTGÅR  
 2016:31 Gravfältet Hardemo 13:1 Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning invid fornlämning Hardemo 13:1, fastighet Hardemo-Källtorp 1:1, Kumla kommun, Närke
Leif Karlenby
 2016:32 Gäddeby i Glanshammar Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning inför anläggande av nytt avlopp inom fastigheten Gäddeby 1:1, Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
 2016:33 Medeltida bytomt i Mosås 4:10 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Mosås 4:10, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Madeleine Forsberg och Johnny Rönngren
 2016:34 Hökenbergsgränd, Rådhusgatan och Skottgränd Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Arboga stad 34:1, Arboga stad och kommun, Västmanland
Erica Strengbom
 2016:35 Tallbohov Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland
Karin Sundberg
 2016:36 Ytterby gruva
Inventering och kartering
RAÄ-nr Österåker 287:1, Ytterby gruva, Vaxholms kommun, Uppland
Annica Ramström
 2016:37 Arkeologisk utredning i Åsta Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Åsta 4:1, Björkskog socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
 2016:38 Arkeologisk utredning söder om Fjugesta Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fjugesta socken, Lekebergs kommun, Närke
Annica Ramström
2016:39 Kopparkypen

Kopparkypen – bilagor

Arkeologisk undersökning
Norrköping 96:1, Kopparkypen 18, Norrköpings stad och kommun, Östergötland
Tomas Ekman
2016:40 Ny väg till Täby IP Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Prästgården 2:1 och 2:5, Täby socken och kommun, Stockholms län
Tomas Ekman
2016:41 Mörby, Turinge, avgränsning för detaljplan Arkeologisk förundersökning
Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland
Tomas Ekman
 2016:42 Schakt i Stureparken Arkeologisk undersökning, schaktkontroll
Stureparken, RAÄ-nr Stockholm 120:1, Östermalm, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
 2016:43 Schaktningsövervakning vid Heds prästgård Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 81:1, fastigheten Heden 1:10, Heds socken, Skinnskattebergs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2016:44 Utmarkslämningar vid Råberga by Arkeologisk undersökning och förundersökning
Arkeologisk undersökning av fornlämning Täby 19 och förundersökning vid fornlämning Täby 80:1 och 81:1, fastighet Råberga 5:8, Täby socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby med bidrag av Agneta Flood, Jens Heimdahl och Kalle Thorsberg
 2016:45 Schakt i Västra Kanalgatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Ola Winter
 2016:46 Åker- och utmark i Stenhagen Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Skönberga-Husby 11:83 och Högby 1:108, Skönberga och Drothems socknar, Söderköpings kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2016:47 Kvarteret Brandstationen i Örebro Arkeologisk förundersökning
Kvarteret Brandstationen, Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke
Helmut Bergold och Ebba Knabe
2016:48 Kvarteret Lagerhuset 4 Arkeologisk förundersökning
Örebro 83:1, kvarteret Lagerhuset 4, Örebro stad och kommun, Närke
Helmut Bergold och Ebba Knabe
 2016:49 Fälvi i Dingtuna Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planer på nybyggnation inom fastigheten Fälvi 1:2, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2016:50 Ingarvet 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ingarvet 1:1, Falu stad och kommun, Dalarna
Helmut Bergold och Annica Ramström
 2016:51 Stensträngar i skogen utanför Löpdal Arkeologisk utredning
Utredning inför byggnation av enfamiljshus i Löpdal,
Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
 2016:52 Arkeologisk utredning i Karby, Vallentuna Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Inom fastigheten Karby 4:1, Össeby-Garn socken,
Vallentuna kommun, Uppland
Karin Sundberg
 2016:53 Under golvet i Askers kyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1, Askers socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs med bidrag av Johnny Rönngren
 2016:54 Invid Lekebruket Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning invid Knista 73:1 inom fastigheten Lekeberga 1:5, 
Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2016:55 Schakt på Stortorget Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Ola Winter
 2016:56    
 2016:57 Kvarteret Verkstaden i Askersund Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Askersund 187:1, Verkstaden 1 och 6, Askersunds kommun och socken, Närke, Örebro län
Madeleine Forsberg & Johnny Rönngren
 2016:58 Disponenten i Sala Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Disponenten 1 och del av Kristina 4:5, Sala kommun och stad, Västmanland, Västmanlands län
Helmut Bergold
 2016:59 UTGÅR  
 2016:60 Spår av gamla Järnagatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Ola Winter
2016:61 Borgmästarens löneåker i Söderköping Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Söderköping 3:63, 3:28 och 3:45, Söderköpings socken och kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2016:62 Oxhagen i Kårsta Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2016:63 Mellan två vägar 
– arkeologisk utredning i Lanna Arkeologisk utredning etapp 1
Hidinge Lanna 1:15 m.fl., Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län
Johnny Rönngren
2016:64 Utredning etapp 2, Riksbyområdet, Bromma Arkeologisk utredning etapp 2
Riksby med flera, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Uppland
Tomas Ekman
 2016:65 Väg 50 mellan Brattebro backe och länsgränsen, arkeologisk utredning etapp 1 Arkeologisk utredning etapp 1
Hammar socken, Askersunds kommun, Närke
Annica Ramström
2016:66 Hammarby trafikplats Arkeologisk utredning etapp 1 mellan E4:an och Grana, väg 268, samt utredning etapp 1 och 2
Hammarby, Fresta och Vallentuna socknar,
Upplands Väsby och Vallentuna kommuner,
Uppland
Annica Ramström
2016:67 Schaktningar invid gropkeramisk boplats Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Myrby 2:1, Romfartuna socken och Västerås stad, Västmanland
Leif Karlenby
2016:68 Elledningschakt i Vasagatan, Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2016:69 Arkeologisk utredning etapp 1 
invid Nykroppagatan i Farsta Arkeologisk utredning etapp 1
Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland
Karin Sundberg
2016:70 Arkeologisk förundersökning, Sittesta Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland
Karin Sundberg
2016:71 Vikingatida boplatslämningar 
och en stensättning i Barva Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Barva 37:1, 38:1, 39:1, 40:1, 41:1, 45:1, 107:1–3, 112:1 och 146:1 inom fastigheterna Skäggesta 5:1, Lindholm 2:1, Yttersta 1:1, Barva socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2016:72 Dalmark 1:4 Arkeologisk kontroll
Dalmark, vid fornlämning Hammar 81:1, Hammar 83:1 och Hammar 223:1
inom fastigheterna Dalmark 1:4 och Dalmark 1:5 i Askersunds kommun,
Örebro län
Helmut Bergold
2016:73 Kapellbacken i Eskilstuna Arkeologisk utredning
RAÄ 260:1, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland
Erica Strengbom
2016:74 Begränsning av Sorgen i Venngarn Arkeologisk förundersökning a avgränsande syfte
RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland
Ola Winter
2016:75 Sanering av förorenad mark på fastigheten Kristina 4:264 i Sala Arkeologisk kontroll
Fornlämning Sala stad 264:1 och Sala stad 265:1,
Sala socken och kommun, Västmanlands län
Helmut Bergold
2016:76 Utredning vid Närtuna-Ubby Arkeologisk utredning etapp 1
RAÄ-nr Närtuna 208:1, 209:1 och 209:2, 
Närtuna socken, Norrtälje kommun, Uppland
Ola Winter
2016:77 Gravar vid Haken och Hörnet Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Sollentuna 46:1–2 och del av RAÄ-nr Sollentuna 47:1,
Haken 20 och Hörnet 24, Sollentuna socken och kommun,
Uppland
Tomas Ekman
2016:78 Edebo kyrka, vattenavledning Arkeologisk kontroll
Edebo kyrka, Edebo socken, Norrtälje kommun, Uppland
Tomas Ekman
2016:79 UTGÅR  
2016:80 Kvarteret Mars i Nora Arkeologisk förundersökning
RAÄ Nora 164:1, Nora socken och kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2016:81 Schakt vid kvarteren Pegasus och Bootes Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, 
Stockholms stad och kommun, Uppland
Ola Winter
2016:82 Stenig utmark i Brandthovda Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom kvarteret Västerås 3:25, Västerås socken och stad, Västmanland

Leif Karlenby
2016:83 Kvarteret Venus

Bilagor

Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Annica Ramström & Erica Strengbom
2016:84 Schaktningsövervakning vid Nyströmska gården Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kvarteret Hermoden i Köping, RAÄ 148:1 stadslager, Köpings kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021