Rapportarkiv 2015

Rapportnummer Titel Beskrivning
2015:1 Schaktningsövervakning i Nybergets hytta RAÄ 126:1, Fastigheten Nyberget 1:4, Lekebergs kommun, Linde socken, Västmanland, Örebro län
Johnny Rönngren
2015:2 En kokgrop i Grebo RAÄ 54, 131:2, 150:1, 168:1, fastigheten Lundby 1:1, Norrby 1:18, 
Åtvidabergs kommun, Grebo socken, Östergötlands län
Johnny Rönngren
 2015:3 Keramikfynd i Hallsta Arkeologisk utredning etapp 2 invid fornlämning Romfartuna 143:1-3 och 169:1, fastighet 1:2, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
 2015:4 ”Ättubacken” vid Hammars kyrka Hammar 121:1, fastighet Hammar 144:1, Askersunds kommun, 
Hammar socken, Närke, Örebro kommun
Johnny Rönngren
 2015:5 Kvarnholmen Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen
RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
 2015:6 Boplatslämningar i Högeråsen Fastigheten Norra Höga 1:23, Hallsbergs kommun, Viby socken, 
Närke, Örebro län
Johnny Rönngren
 2015:7 UTGÅR  
 2015:8 Drottningparken, Örebro Förundersökning
RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke
Helmut Bergold
 2015:9 Ett schakt i Humlegården 12 Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
 2015:10 Granne med Apollo Grannus – bronsålder och järnålder inom Fycklinge Invid Björksta 39:1, 176:1, 177:1, 183:1 och 334:1. Fycklinge 1:17 i Kärsta, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2015:11 Munkatorp. Ny industrimark vid Munkatorp Olaus Petri 3:180, Örebro socken och kommun, Närke
Tomas Ekman
2015:12 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland
Tomas Ekman
2015:13 Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2015:14 Västra hamnen i Karlstad RAÄ 30:1, Karlstad 1:1, Karlstad socken och kommun, Värmland
Madeleine Forsberg och Johnny Rönngren
2015:15 Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland
Johnny Rönngren
2015:16 Små schakt vid Nikolai kyrka i Örebro Örebro 83:1, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2015:17 Skönhetsingrepp på Nora kyrkogårdsmur RAÄ 164:1, Kyrkan 1, Nora kommun och socken, Västmanland
Johnny Rönngren
2015:18 Johannesborgs vaskverk Slutundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Hammar 13:1, Åmmestorp 1:7, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke
Helmut Bergold, Therese Ekholm och Johnny Rönngren
2015:19 Stadsexpansion på Prästgärdet i Köping Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 148:1, Innerstaden 1:1, Mimer 4 och Mimer 6, Köpings socken och kommun, Västmanlands län
Johnny Rönngren
2015:20 Källtorp, Nacka Arkeologisk övervakning, geoteknisk undersökning
RAÄ Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka kommun och socken, Södermanland
Tomas Ekman
2015:21 Danvikens hospital Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2, Nacka socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2015:22 Ett schakt i Brunnsgatan Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1
Nyköpings socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2015:23 Rockelsta krog Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Gillinge 1:3 och Rockelsta 4:1, Angarns socken, 
Vallentuna kommun, Uppland
Tomas Ekman
2015:24  Tomtavstyckning i Skrehällabergets skugga Arkeologisk utredning etapp 2
Norra Bro 5:7, Örebro kommun, Gällersta socken, Närke, Örebro län
Johnny Rönngren
 2015:25 Utanför kyrkogårdsmuren Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Askersund 187:1, Askersunds socken och kommun
Leif Karlenby
2015:26 Flängan 1:50 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
Flängan 1:50, Norberg 57:1, Norbergs socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2015:27  Grytbitar- utredning vid Gryts bytomt Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
RAÄ 59:1, Gryt 11:2 och 11:11, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2015:28  Två små schakt vid rådhuset i Söderköping Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 14:1, Söderköping 2:84, Söderköpings kommun och stad, Östergötland
Johnny Rönngren
2015:29  Spår av mänskliga aktiviteter inom Sjunningsfält i Mjölby Arkeologisk förundersökning
Förundersökning inom fastigheten Mjölby 40:7,
Mjölby socken och kommun, Östergötland
Leif Karlenby
 2015:30 Odling på marginalen Arkeologisk förundersökning och utredning
Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområde, fornlämning Gällersta 37:1 och arkeologisk utredning, etapp 2, av möjligt boplatsläge inom fastigheten Ånsta 20:223 i Örebro kommun, Gällersta socken, Närke
Leif Karlenby
 2015:31 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke
Johnny Rönngren
 2015:32 Västnora, avstyckning Arkeologisk utredning etapp 2
RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland
Tomas Ekman
 2015:33 Bergvärme i kvarteret Tullen Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
 2015:34 Busstorget i Sigtuna Arkeologisk schaktningsövervakning i form av förundersökning
RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland
Annica Ramström
 2015:35 Antikvarisk kontroll vid Trummelsbergs bruk Arkeologisk antikvarisk kontroll
Västervåla 42:1, hyttområde, del av fastigheten Djupnäs 1:3, Västervåla socken, Fagersta kommun, Västmanland
Erica Strengbom
 2015:36 Köpings torg avskalat Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 148:1, Köpings socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
 2015:37 Ledningsdragningar genom bebyggda bytomter Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Fiskinge, Menigasker och Via i Askers socken, Örebro kommun
Tarsta i Sköllersta socken, Hallsbergs kommun
Snarvi och Frösvi i Edsbergs socken, Lekebergs kommun
Närke
Nina Balknäs
 2015:38 Kvarteret Valsen 4 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, 
Norrköpings kommun, Östergötland
Anne Naumanen
2015:39 Mosås gamla bytomt Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna
Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby & Anne Naumanen
2015:40 Skärvsten, fossil åkermark och stensättningar i Edsberg Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid Edsberg 82:1 och 96:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2015:41 Axberg–Åby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke
Anne Naumanen
 2015:42 Forsbacka bruk Hytt- och hammarområde, Valbo 135:1, Valbo socken och Gävle kommun, Gästrikland
Helmut Bergold
 2015:43 Lindesby bytomt Arkeologisk förundersökning
Linde 508:1, Lindesby 1:65, Lindesby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2015:44 Schaktningsövervakning vid Glasgatan och Torggatan i Köping Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 148:1, Glasgatan och Torggatan, Köpings kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom
 2015:45 Schaktningsövervakning i Svärtinge Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Svärtinge 1:6, Östra Eneby socken, 
Norrköping och Östra Eneby kommun, Östergötland
Erica Strengbom
 2015:46 Ny kabel vid Steninge slott Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Husby-Ärlinghundra 101:1, Steninge 1:20, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland
Tomas Ekman
2015:47 Borgmästargatan – Stora hotellet i Nora Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Fornlämning 164:1, Lejonet 7, Nora socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2015:48 Nedan gamle Ramens stuga Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Arkeologisk utredning inom Ramsta 1:6, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
 2015:49 Grophuset i Lännäs Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Lännäs 169:1 och 170:1, Lännäs Klockarjord 1:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby & Anne Naumanen
2015:50 Moränget Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Utredning i Östra Tviksta, Hedemora 6:1, 2:79–82,
RAÄ 468:1, Hedemora socken, Hedemora kommun, Dalarna
Leif Karlenby
 2015:51 Norsen Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län
Leif Karlenby
 2015:52 Tremansbacken i Rottneros Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11 i Sunne kommun, Värmland
Leif Karlenby
 2015:53 Vid kvarndammen i Norrtälje Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning
RAÄ Norrtälje 42:1, Uttern 1, Norrtälje socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
 2015:54 Avgränsat i Skå och Sånga Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
RAÄ-nr Skå 92:1 och Sånga 10:1, Skå och Sånga socknar, Ekerö kommun, Uppland
Ola Winter
2015:55 Fiskvårdande åtgärder vid Flosjöhammare i Hällefors kommun Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Fiskvårdande åtgärder, Flosjöhammare, Hällefors kommun, Grythyttan 123:1, Närke
Helmut Bergold
 2015:56 Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Bråfors bergsmansgård, Norberg 80:1 och Norberg 498:1, Norbergs socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2015:57 Arkeologisk utredning vid Korsgatan Arkeologisk utredning
Korsgatan 1:14, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke
Erica Strengbom
 2015:58 Västra kanalgatan och kvarteret Venus i Södertälje Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll
RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län
Erica Strengbom
 2015:59 Kornhamnstorg Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll
Kornhamnstorg, Stockholm 103:1, Gamla Stan 1:30, Stockholms stad, Stockholms län
Tomas Ekman
 2015:60 Väster om Edsbergs kyrka Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Edsbergs klockarbol 1:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2015:61 Arkeologisk utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 77 Arkeologisk utredning etapp 1
Gottröra, Rimbo, Skederid samt Husby-Sjuhundra socknar, Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström
2015:62 Boplats på Egnahemsgatan Arkeologisk utredning etapp 2
Hageby 4:2, Sankt Johannes socken och Norrköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2015:63 Stenvalvsbron i Vekhyttan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning
Inom fornlämningsområdet för Kvistbro 23:1, väg 558, Vekhyttan 3:11 och 4:26 i Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2015:64 Schaktning i Segersjö Arkeologisk kontroll
Arkeologisk kontroll vid arbeten invid fornlämning Lännäs 50:1, Lännäs socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
 2015:65 Kvarteret Iris Arkeologisk undersökning, schaktövervakning
RAÄ 103:1, Kvarteret Iris 14, Gamla Stan, Stockholms stad, Södermanland
Madeleine Forsberg
2015:66 Kvarteret Tingvallastaden Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
Tingvallastaden 3:13, RAÄ Karlstad 30:1, Karlstad socken och kommun, Värmland
Ebba Knabe med bidrag av Helmut Bergold och Annica Ramström

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021