Rapportarkiv 2017

Rapportnummer Titel Beskrivning
2017:1 Vatten- och avloppsledning mellan Glanshammar och Grythem Arkeologisk utredning etapp 1
Glanshammar och Lillkyrka socknar, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2017:2 Fastigheten Venus 7 i Nora Arkeologisk förundersökning
Nora 164:1, fastigheten Venus 7 i Nora, Nora socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2017:3 Schaktat i Skottgränd Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Skottgränd, RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gamla Stan, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
 2017:4 Nyskyltat vid Täljehus Antikvarisk kontroll
RAÄ-nr Östertälje 220:1, Ragnhildsborg 1:1, Östertälje socken, Södertälje kommun, Södermanland
Tomas Ekman
 2017:5 Utredning vid Kärrdal Arkeologisk utredning etapp 1
Sjöberg 7:21, 7:22 och 7:8, Sollentuna socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
 2017:6 En ugn på Kvarnholmen, Nacka Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
 2017:7 Domaregårdens gamla tomt i Hidinge by Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Inför vatten- och avloppsledning i Hidinge by, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke
Sabina Larsson & Johnny Rönngren
 2017:8 Kristina 4:264 i Sala Arkeologisk förundersökning
RAÄ 265:1, Kristina 4:264 i Sala, Sala stad och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2017:9 Borttagande av kraftledningsstolpe invid hällristning Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Fornlämning Borg 175:1–2, Norrköpings socken och stad, Östergötland
Leif Karlenby
 2017:10 Arkeologisk kontroll invid fornlämning Fellingsbro 18:1 Antikvarisk kontroll
Arkeologisk kontroll invid fornlämning Fellingsbro 18:1, fastighet Lund 6:1, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland
Leif Karlenby
2017:11 Kvarteret Fåfängan i Örebro Arkeologisk förundersökning
Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke
Helmut Bergold och Sabina Larsson
2017:12 Norra Marieberg – Moholm Arkeologisk utredning etapp 2
Arkeologisk utredning i detaljplaneområdet Norra Marieberg, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Sabina Larsson & Leif Karlenby
2017:13 Gravar och bålplats i Berga Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Linköping 72:1, kvarteret Laggkärlet, Berga, Linköpings stad och kommun, Östergötland
Karin Sundberg
2017:14 Arkeologisk förundersökning, Karby Arkeologisk förundersökning
Inom fastigheten Karby 4:1, Össeby-Garn socken, Vallentuna kommun, Uppland
Karin Sundberg
2017:15 Strömsholms slott Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kolbäck 230:1, fastigheten Strömsholm 8:52, Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2017:16 Bortgrävda gravar i Åsbro Antikvarisk kontroll
Lerbäck 103, Åsbro S:17, Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke
Nina Balknäs
2017:17 Kvarteret Hägern, Nora Arkeologisk förundersökning
Nora 164:1, fastigheten Hägern 8, Nora socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2017:18 Svanen 7 i Lindesberg Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Fornlämning Linde 484:1, fastigheten Svanen 7, Lindesbergs kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2017:19 Nedre Varggården vid Ingarvet Arkeologisk förundersökning
Ingarvet 1:1, Falu stad och kommun, Dalarna
Annica Ramström
2017:20 Sten- och järnålder inom kvarteret Paletten 1 i Linköping Arkeologisk undersökning
Fornlämning Linköping 336:1, kvarteret Paletten 1, Linköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2017:21 Avrättningsplatsen i Örebro Arkeologisk förundersökning
Inom RAÄ-nr Örebro 63:1, fastigheten Nikolai 3:260, Örebro kommun, Närke
Johnny Rönngren
2017:22 Kungsängens kyrka – värme och vatten Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kungsängens kyrka, Kungsängens Kyrkby, Kungsängens socken, Upplands Bro, Uppland
Tomas Ekman
2017:23 Fem bebyggda bytomter i västra Närke Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Binninge, Via och Logsjö i Edsbergs socken, Lekebergs kommun, Närke
Alavi och Nälön i Hardemo socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2017:24 UTGÅR  
 2017:25 Sentida brandpåverkan på kolbotten och kolarkoja i Fläckebo Arkeologisk forskningsundersökning
Fläckebo 142 och 143, Fläckebo socken och Sala kommun, Västmanland
Nina Balknäs & Helmut Bergold
2017:26 Lindesberg Lejonet 16 Arkeologisk förundersökning
Linde 484:1, kvarteret Lejonet 16, Linde socken, Lindesberg kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2017:27  Moränget – en medeltida åker 
och platsen för en senmesolitisk slagplats Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning inom del av fastigheten Hedemora 2:79–82, Hedemora kommun, Dalarnas län
Leif Karlenby
2017:28 Medeltida bebyggelselämningar i Mosås Arkeologisk förundersökning
Mosås 4:68, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren och Tomas Ekman
2017:29  Hisschakt i kvarteret Bryggmästaren 7 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Klara Norra Kyrkogata, Stockholm stad, Uppland
Karin Sundberg
2017:30 Ej Lst-uppdrag  
 2017:31 Folkvandringstida – vendeltida härd i Jäder Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Jäder 56:1, Jäder 231, Jäder 66:1, Jäder 67:1, Jäder 59:1, Jäder 76:1, Jäder 77:1, Jäder 78:1-3, Jäder 149:1, Jäder 156:1 inom fastigheterna Stensborg 1:1, Fässlinge 1:5, Stora Malmö 6:3, Jäders Åsby 1:13, Edeby 2:2, Edeby 3:1, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Erica Strengbom
 2017:32 Härdar och stolphål intill gravfälten Hammarby 20:1 och Hammarby 17:1 Arkeologisk undersökning
St Tidö 1:6, Hammarby socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
 2017:33 Schaktningsövervakning vid Kils kyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kils Prästgård 1:2, Kils socken, Örebro län, Närke
Erica Strengbom
 2017:34 Ullvi i Irsta Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Ullvi 3:639, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2017:35 Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, söder om Adamsberg  Arkeologisk utredning etapp 1
Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström
2017:36 Datering av blästbrukslämning i Vitsand, Tiveden Arkeologisk provtagning
Provtagning i blästerbrukslämning RAÄ-nr Tived 25:1, fastigheten Kvarnsjöbacken 1:4, Tived socken, Laxå kommun, Örebro län, Västergötland
Ebba Knabe
 2017:37 Billsta i Västerås Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Billsta, fornlämning Västerås 66:1–2 och 68:1, del av fastighet Västerås 4:79, Västerås socken och stad, Västmanland
Leif Karlenby
 2017:38 Kvarteret Frode, Köping Arkeologisk förundersökning
RAÄ 148:1, kvarteret Frode 1 och 2, Köpings socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2017:39 Nordanby gärde Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Västerås socken, fastighet Västerås 4:63 och 4:90, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2017:40 Schakt i Nygatan, Arboga Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Guldsmeden 33, Arboga stad 34:1, Arboga kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom
2017:41 Stenkällare vid Medborgarhuset i Arboga Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Kvarteret Lyran, Medborgarhuset,stadslager 34:1, Arboga kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom
 2017:42 Råsta Arkeologisk utredning
Råsta 1:6, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2017:43 Mellan två gravfält i Stora Skårby Arkeologisk utredning etapp 2
Furingstad 49:1–2, Stora Skårby 3:1, Furingstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Johnny Rönngren 
2017:44 Inblickar i yttre och inre gravskick på gravfältet Viby 47, Nalaviberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Ny markkabel genom gravfältet Viby 47:1, Viby socken, fastighet Nalaviberg 5:5 m.fl., Hallsbergs kommun, Närke
Sabina Larsson
2017:45 Överplöjda fornåkrar i Sörlunda  Arkeologisk förundersökning
Dalskogen 1:2, Lindesbergs kommun och socken, Västmanland

Johnny Rönngren
 2017:46 Ledningsdragning i Norra Klysna by Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Ervalla socken, Örebro kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2017:47 Bytomtslämningar vid Domaregårdens gamla tomt Arkeologisk utredning etapp 2
Inför planerad byggnation inom fastigheten Hidinge 10:4, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke
Karin Stenström
2017:48 Utbyggnad av kapell vid Svedvi kyrka Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Berga 4:21, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland
Leif Karlenby
 2017:49 Häradsvallen i Mantorp Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Häradsvallen 1:133 samt del av Viby-Olofstorp 4:4 och Fall 1:12, 
Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland
Annica Ramström
2017:50 Boplatslämningar i Ekeby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
 2017:51 Utredning i Samsala Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsbergs socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2017:52 Huslämningar och 
järnframställning i Långgälla by Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Inför arbetet med ny detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27, Kumla socken, Kumla kommun, Närke
Karin Stenström
2017:53 Arkeologisk utredning inom Vadstena 3:2 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Vadstena kommun och socken, Östergötland

Ola Winter
 2017:54 Arkeologisk utredning vid Äspenäs i Karlskoga Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Karlskoga socken och kommun, Värmland
Annica Ramström
2017:55 Kvarteret Tennstopet Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Örebro 83:1, kvarteret Tennstopet, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
 2017:56 Gång och cykelväg i Hall Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östertälje 110:1 Hall 4:4, Östertälje, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland
Erica Strengbom
2017:57 Muren i Tyska Brinken Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gamla Stan, Stockholms stad, Stockholms län

Tomas Ekman
2017:58 Nytt ljus över Sigtuna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Sigtuna 195:1, Sankt Lars 1 m.fl., Sigtuna kommun, Stockholms län
Tomas Ekman
 2017:59 Omläggning av Västerhaninge kyrkas bogårdsmur Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Västerhaninge kyrka, Åby 1:51, Västerhaninge socken, Haninge, Södermanland
Karin Sundberg
 2017:60 Schaktningsövervakning i Hammarby och Kjula Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Hammarby 4:1, Hammarby 20:1, Hammarby 57:1, Kjula 63:1 och Kjula 63:3. Inom fastigheterna Forshem 1:1, Kjula Berga 1:21, Stora Tidö 1:20, Hammarby och Kjula socknar, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2017:61  Arkeologisk förundersökning i Säby 2:4 – inför anläggandet av VA-ledning Arkeologisk förundersökning
Säby 2:4, Vintrosa socken, Örebro kommun och län, Närke

Johnny Rönngren
2017:62 Kring Maria Magdalena kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Stockholm 103:1, Södermalm 7:48, Maria Magdalena, Stockholms stad, Södermanland

Tomas Ekman
2017:63 Östra Vingåker 27:1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Östra Vingåker 27:1, fastigheten Sjöholm 2:1, Östra Vingåker socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Karin Stenström
2017:64 Gränsen mot medeltiden på Mosjö bytomt Arkeologisk förundersökning
Fornlämning Mosjö 46:1, Mosjö socken, fastighet Törsjö 1:31, 1:34, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby
2017:65 Gamla landsvägen genom Askersunds landskyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Askersund 187:1, Askersunds landskyrka 1:1 och Klockarebacken 1:12, Askersunds socken och kommun, Närke

Johnny Rönngren
2017:66 Länsväg 210 mellan Evertsholm och Söderköping Arkeologisk utredning etapp 2
Drothem socken, Söderköpings kommun, Östergötland
Annica Ramström
2017:67 Kompletterande arkeologisk utredning inför programarbete för Östbergahöjden, Stockholms stad Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Karin Sundberg
2017:68 Alberts gärde Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Stora Mellösa 33:1, Alm 103:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Helmut Bergold
2017:69 Skyberga inför anläggande av ny regionnätstation Arkeologisk utredning
Fastighet Skyberga 1:9, Hardemo socken, Kumla kommun, Närke
Leif Karlenby
2017:70 Kvarteret Söder och Herrgårdsgatan i Arboga Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Arboga stad 34:1, fastighet kv. Söder 1:1, Arboga stad och kommun, Västmanland

Helmut Bergold
2017:71 Kvarteret Klockaregården Arkeologisk förundersökning
Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke

Erica Strengbom
2017:72 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid Kungs Starby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kungs Starby 2:6, Vadstena socken och kommun, Östergötland

Annica Ramström
2017:73 Röjningsrösen i Lanna utäng och Berga hage Arkeologisk förundersökning
Knista 119, Lanna 14:5, Berga 5:1,
Knista socken, Lekebergs kommun,
Närke
Johnny Rönngren
2017:74 Örebro i fjärran tider Arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakning
Schaktningsövervakning i samband grävning för fjärrkyla och fjärrvärme i och inom fornlämningsområde för stadslagren Örebro 83:1, Örebro kommun, Närke

Nina Balknäs
2017:75 På klostermark Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Östra Gymnasiehuset, Riddarholmen, Stockholms stad, Uppland

Tomas Ekman
2017:76 Tomtavstyckning vid Fettjestads gravkulle Arkeologisk utredning etapp 2
Östra stenby, Fettjestad 1:1, Östra Stenby 282:1, Norrköpings kommun, Östergötland

Johnny Rönngren
2017:77 Lilla Vattugränd i Sigtuna Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Sigtuna 195:1, Urmakaren 1, Sigtuna stad och kommun, Uppland

Annica Ramström
2017:78 Laddat på Skeppsholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Stockholm 103:1, Skeppsholmen 1:1, Stockholms stad, Stockholms län
Tomas Ekman
2017:79 Intill Smedby by Arkeologisk utredning etapp 2
Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheterna Smedby 6:1 och 7:70, f.d. Sankt Johannes socken, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län

Karin Sundberg
2017:80 Kvarteret Lejonet i Lindesberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Arkeologisk schaktningsövervakning inom del av RAÄ 484:1, Lindesberg stad och kommun, Linde socken i Örebro län, Närke
Ebba Knabe
2017:81 Tarsta bytomt Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Tarsta 4:2 m.fl., Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke

Nina Balknäs
2017:82 Fjärrkyla på Järntorgsgatan och Fredsgatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Örebro 83:1, Örebro socken och kommun, Närke

Nina Balknäs
2017:83 Boplatslämningar på gränsen till Råberga bytomt Arkeologisk utredning etapp 2
Invid Råberga bytomt (Täby 60:1–2), fastighet Råberga 5:9, Täby socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby
2017:84  Utredning inom fastigheten Stockenström 1 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Åker 242:1, Stockenström 1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Södermanland

Erica Strengbom
 2017:85 Övergivna åkrar, torp och gårdstomter i Finnebäck Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Högåsen 2:139, Aggerud 2:67 m.fl., Karlskoga socken och kommun, Värmland

Johnny Rönngren
2017:86 Smedby bys föregångare Arkeologisk förundersökning
Förundersökning av del av RAÄ-nr 89:1 fd Sankt Johannes socken inom fastigheten Skålsvampen 3, Norrköpings stad och kommun, Östergötland

Karin Sundberg
2017:87 Kabeldragning i Kils-Vallby Arkeologisk kontroll
Arkeologisk kontroll inför anläggande av markkabel vid fornlämningarna Kil 23:1-3 inom fastigheten Kils-Vallby 2:2, Kils socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby
2017:88 Bärsta Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning
Inom fornlämningsområde för RAÄ-nr Stora Mellösa 3:1, fastigheterna Bärsta 9:1, 9:3 och 4:13, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke

Nina Balknäs
2017:89 Schaktningsövervakning i Näshulta Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Näshulta 43:1–2, Oppeby 1:2, 1:3 och 1:20, Näshulta, Södermanland

Erica Strengbom
2017:90 Askersundsby Arkeologisk utredning
Askersundsby 1:7, 1:27, 1:28 och 1:32, Askersunds socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2017:91 Nytorp i Marieberg Arkeologisk utredning
Arkeologisk utredning i detaljplaneområdet Mariebergsskolan, fastigheterna Törsjö 3:14, 1:8, 1:43, 1:12 och Mosås 1:111, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby
2017:92 Bredband till S:t Nicolaus Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Sigtuna 195:1, S:t Nicolaus 3, Sigtuna socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021