Rapportarkiv 2019

Rapportnummer Titel Beskrivning
2019:04 Utredning Fågelsången, Mariefred 2:33 Arkeologisk utredning etapp 1
Mariefred 29:1/L1984:5897, fastigheterna Mariefred 2:33 och Mariefred 2:1, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:06 Kungs Starby 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kungs Starby 2:1, Vadstena stad och kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:07 Förundersökningar i Kärsta och Krogesta Arkeologisk förundersökning
Lillkyrka 183:1/L19814529 och Glanshammar 276/L1979:1693 inom fastigheterna Kärsta 4:14, 4:16 och Krogesta 3:20, Lillkyrka och Glanshammar socknar, Örebro kommun, Närke
Erica Strengbom
2019:08 Schaktningsövervakning i Västra Vingåker Arkeologisk utredning och undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:6074, L2018:146 och L2018:1076, Kulltorp 3:1, Stora Kulltorp 2:2, Lilla Kulltorp 1:14 och Sjöholm 2:1, Västra Vingåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:11 Vägbank i Glanshammar Arkeologisk utredning etapp 2
Glanshammar 7:2 och 7:3, Glanshammar socken, Närke
Johnny Rönngren & Annica Ramström
2019:12 Boplatsområde i Gåsinge-Dillnäs Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9982, L1984:191, L2019:282, L2019:283, L2019:284 Davidstad 1:4 och 1:5, Gåsinge-Dillnäs, Gnesta kommun, Södermanland
Erica Strengbom
 2019:14 Ekeby-Björka Arkeologisk utredning etapp 2
Ekeby-Björka 2:19, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019