Rapportarkiv 2019

Rapportnummer Titel Beskrivning
2019:04 Utredning Fågelsången, Mariefred 2:33 Arkeologisk utredning etapp 1
Mariefred 29:1/L1984:5897, fastigheterna Mariefred 2:33 och Mariefred 2:1, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:05 Fjärrvärme på Nygatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669 (tidigare Örebro 83:1), Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:06 Kungs Starby 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kungs Starby 2:1, Vadstena stad och kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:07 Förundersökningar i Kärsta och Krogesta Arkeologisk förundersökning
Lillkyrka 183:1/L19814529 och Glanshammar 276/L1979:1693 inom fastigheterna Kärsta 4:14, 4:16 och Krogesta 3:20, Lillkyrka och Glanshammar socknar, Örebro kommun, Närke
Erica Strengbom
2019:08 Schaktningsövervakning i Västra Vingåker Arkeologisk utredning och undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:6074, L2018:146 och L2018:1076, Kulltorp 3:1, Stora Kulltorp 2:2, Lilla Kulltorp 1:14 och Sjöholm 2:1, Västra Vingåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:11 Vägbank i Glanshammar Arkeologisk utredning etapp 2
Glanshammar 7:2 och 7:3, Glanshammar socken, Närke
Johnny Rönngren & Annica Ramström
2019:12 Boplatsområde i Gåsinge-Dillnäs Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9982, L1984:191, L2019:282, L2019:283, L2019:284 Davidstad 1:4 och 1:5, Gåsinge-Dillnäs, Gnesta kommun, Södermanland
Erica Strengbom
 2019:14 Ekeby-Björka Arkeologisk utredning etapp 2
Ekeby-Björka 2:19, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:16 Schakt vid hög i Holmsmalma Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:6761, Holmsmalma 1:11, Köpings socken och kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2019:18 Vid Orionkullens fot
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1 och Tälje 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2019:20 Arkeologisk utredning i Hidingsta
Arkeologisk utredning
L1980:6645 ( Norrbyås 71), Hidingsta 7:56, Norrbyås, Örebro, Närke
2019:21 Arkeologisk utredning i Norrtorp
Arkeologisk utredning etapp 1
L1981:2054, Norrtorp 5:1, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Erica Strengbom
2019:23 Schaktningsövervakning på Fogdö vid gravfält L1985:7516
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gravfält L1985:7516, Fogdö-Lundby 4:1, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:25 Odlingslager i Trädgårdsgatan, Kristinehamn
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2007:6838, Trädgårdsgatan och kvarteret Neptunus 16, Kristinehamns socken och kommun, Värmland
Johnny Rönngren
2019:26 Inför reparation av Norra strandmuren vid Örebro slott
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2019:34 Mer fiber vid Logsjö bytomt
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1979:2505, Logsjö 1:13, Edsbergs socken, Lekebergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019