Rapportarkiv 2010

Rapportnummer Titel Beskrivning
2010:1 Skrantåsen Särskild arkeologisk utredning
Sälven 1:3, Hidinge socken, Närke
Annica Ramström
2010:2 Spruthuset i Nora Arkeologisk schaktningsövervakning
Borgmästargatan, Nora socken, Närke
Helmut Bergold
 2010:3 En härd och två stolphål i Täby Särskild arkeologisk utredning, etapp 2
Almstad 2:1, 
Tåby socken, Östergötland
Leif Karlenby
 2010:4 Tillberga Prästgård Antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning
Tillberga Prästgård 1:5, Tillberga socken, Västmanland
Annica Ramström
 2010:5 Tysslinge Arkeologisk schaktningsövervakning
Höckerkulla 3:33, Tysslinge socken, Närke
Helmut Bergold
 2010:6 Kolmården Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kolmården 1:6, Krokeks socken, Östergötland
Annica Ramström, med bidrag av Roger Wikell
 2010:7 Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg Arkeologisk förundersökning
Ulvsätter 2:4, Hardemo socken, Närke
Leif Karlenby
 2010:8 Älby i Irsta Arkeologisk antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning
Älby 5:1, Irsta socken, Västmanland
Leif Karlenby
 2010:9 Storgatan i Nora Arkeologisk schaktningsövervakning
Nora, Storgatan, Nora socken, Närke
Ebba Knabe
 2010:10 Östra Husby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Stora Gyllinge 1:11, Östra Husby socken, Östergötland
Annica Ramström
2010:11 Bråta 4:7, 1:7 m fl. Antikvarisk kontroll/förundersökning
Skällvik socken, Östergötland
Annica Ramström
2010:12 Borg 17:6 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Norrköping stad kommun, Östergötland
Annica Ramström
2010:13 Skälby i Badelunda Arkeologisk utredning etapp 2
Badelunda socken, Västmanland
Leif Karlenby
2010:14 Fisktrappa i Kvarsebobäcken Arkeologisk utredning etapp 1
Kvarsebo socken, Östergötland
Helmut Bergold och Annica Ramström

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021