Arkeologi i Ekeby

Ekeby rapportsläpp

Hösten 2019 och våren 2020 undersöktes en större yta invid Ekeby kyrka i Kumla kommun. På platsen hittades boplatslämningar från senneolitikum/äldre bronsålder, yngre järnålder och tidig medeltid. Ett stort antal anläggningar framkom, bland annat 1 skärvstenshög, 1 brunn, 40 härdar, 16 kokgropar, 2 skärvstensflak och hela 1309 stolphål! Totalt undersöktes 32 hus av olika storlekar och med olika funktioner.

Undersökningens resultat målar en bild av hur livet kunde te sig på en stor gård under järnåldern. Invånarna har odlat, haft boskap, sysslat med handel och hantverk, bryggt öl och jagat. Få liknande fornlämningsmiljöer har undersökts i Närke, mest känd är undersökningen i Husby som genomfördes åren 1997-1998. Ekeby fyller därför en viktig kunskapslucka om yngre järnåldern i den här delen av landet.

Rapporten och bilagorna finns nu att ladda ner i vårt rapportarkiv:

https://rapportarkiv.arkeologgruppen.se/en-ekeby-i-narke-boplatslamningar-fran-aldre-bronsalder-jarnalder-och-tidig-medeltid/

Ps. Inom kort kommer ytterligare en rolig nyhet om Ekeby, särskilt för dig som är skolelev och intresserad av dataspel. Håll utkik!