Rapportarkiv 2014

Rapportnummer Titel Beskrivning
2014:1 Torplämningar och gravrösen på höjden Utredning etapp 1 inför planerat vindkraftverk ”Äsprilla” inom Hultatorp och Trishult i Fröderyds och Lannaskede socknar, Jönköpings län, Småland
Leif Karlenby
2014:2 Åsbro-Askersund Särskild utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 50 Lerbäcks och Askersunds socknar, Närke
Annica Ramström
 2014:3 Kompletterande utredning Kolmården 1:6 Östergötlands län, Norrköpings kommun, Krokeks socken, 
fastigheten Kolmården 1:6
Annica Ramström
 2014:4 Schaktningsövervakning i Kuddby Invid fornlämningarna Kuddby 19:1, 183, 216, 217 och 265, i området mellan Örminge och Berga i Kuddby socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
 2014:5 Ombyggnad av kraftledning genom gruvområden Fagersta 81:1, 83:1, 86:1, 88:1, 91:1 och 113:1, Semla 11:1 Fagersta socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2014:6 Gårdsmiljöer i kvarteret Lodet Arkeologisk undersökning Kvarteret Lodet 7, del av RAÄ 83:1, Örebro stad och kommun, Örebro län
Annica Ramström
 2014:7 Boplatslämningar, gravar och en stensträng invid stora stenen i Storsicke RAÄ Glanshammar 32, fastighet Husby 8:1, Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
 2014:8 Torgundersökningar i Askersund – schaktningsövervakningar åren 2012–13 RAÄ Askersund 187:1, Askersunds socken, Närke
Leif Karlenby
 2014:9 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland
Helmut Bergold
 2014:10 Inventering för gång- och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö Glanshammar och Rinkaby socknar Örebro län och kommun, Närke
Annica Ramström
2014:11 I gravars närhet För- och slutundersökning av rituella lämningar i anslutning till fornlämningen Svedvi 45:1–2, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland
Leif Karlenby
2014:12 Hållstugan 28 i Örebro RAÄ Örebro 83, Örebro socken och kommun, Närke Ebba Knabe
2014:13 Schaktningsarbeten vid Picassoudden Förundersökning inom gränsbestämt fornlämningsområde till Kristinehamn 16:1, fastighet Södra Dye S:91, 1:165, 1:167, 1:169, Kristinehamns socken och kommun, Värmland
Leif Karlenby
2014:14 Under vardagsrummet i Sala–Ösby 2:39 Fastigheten Sala-Ösby 2:39, Sala kommun och socken, Västmanland
Johnny Rönngren
2014:15 Kart- och arkivstudier rörande ny sträckning av väg 50, Medevi-Brattebro backe Närke Hammar socken, delar av fastigheterna Brunn, Dalmark, Hulta, Kvarngården, Nydalen, Rå, Slätrask,Stora Forsa, Stordalen och Södra Kärra
Annica Ramström
2014:16 Oxgropen i stadens södra utkant Arkeologisk utredning i kvarteret Tågmästaren 25, Nikolai 3:287 m.fl., 
Örebro socken och kommun, Närke
Leif Karlenby
2014:17 Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län
Madeleine Forsberg
2014:18 Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3, Täby och Vintros socknar, Närke
Annica Ramström
2014:19 Gravar och spår efter bosättning i Tillberga Fornlämning Tillberga 105:1, Hedensberg 7:5, Tillberga socken, Västmanland
Leif Karlenby
2014:20 Gästgiveriet i Rudsbyn Fastigheten Rudsbyn 1:65, Långseruds socken, Säffle kommun, Värmland
Helmut Bergold och Annica Ramström
2014:21 Schaktningsövervakning i Gamla Skolgatan, Söderköping RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland
Johnny Rönngren
2014:22 Eldsboda i Hallstahammar Arkeologisk utredning etapp 2 invid fornlämning Hallstahammar 290:1, fastighet Eldsboda 3:1, Hallstahammar socken och kommun, Västmanlands län
Leif Karlenby
2014:23 Ängelsberg Arkeologisk antikvarisk kontroll av fornlämning 20:1, fastighet Ängelsberg 20:1, Västervåla socken, Fagersta kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2014:24  Åsbro-Askersund, arkeologisk utredning etapp 2 Arkeologisk utredning etapp 2 samt kompletterande utredning etapp 1 inom tre tidigare undantagna områden inför utbyggnad av väg 50 i Lerbäcks och Askersunds socknar, Närke
 2014:25 Underhåll i Gamla Skolgatan i Södersköping RAÄ 14:1, fastigheten 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland
Johnny Rönngren
2014:26 Kvarteret Björktrasten 2 Inom fornlämningsområde till RAÄ Kristinehamn 43, Kristinehamns kommun, Varnums socken, Värmland
Nina Balknäs och Annica Ramström
2014:27  Boplatslämningar i Eldslösa Utredning inom fastigheterna Mjölby 40:7 och Eldslösa 10:1, Mjölby socken och kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2014:28  Hisschakt i Kungsuddens källarvåning RAÄ 1:1 och 2:1, fastigheten Norra kungsladugården 1:21, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2014:29  Utredningsgrävning för gång- och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö Arkeologisk utredning etapp 2 Glanshammar och Rinkaby socknar, Örebro kommun och län, Närke
Leif Karlenby
 2014:30 Skräpgrop i Husby 7:2 Glanshammar 33:1 och 185:1, Glanshammars socken, Örebro kommun i Närke
Ebba Knabe
 2014:31 Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista Kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
 2014:32 Långtjärnen-Mombyåsen Arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad av kraftledning i Svärdsjö socken i Dalarna och Ovansjö socken i Gästrikland
Mikko Helminen
2014:33  Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland
Annica Ramström
2014:34  Kulturarvsanalys väg 50, Brattebo backe – Nykyrka Örebro och Östergötlands län
Helmut Bergold, Mikko Helminen, Annica Ramström och Johnny Rönngren
2014:35  En vikingatida hallbyggnad vid Alvastra kloster RAÄ Västra Tollstad 1:1 och 296:1, fastigheten Alvastra 5:1, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län
Annica Ramström
2014:36  Lindesby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planerat bostadsbygge i Linde socken i Västmanland, Örebro län
Mikko Helminen och Leif Karlenby
 2014:37 Varamon vid Vättern Utredning inom fastigheterna Varamobaden 1:68, Fingersvampen 11 och Agneshög 3:1, Motala socken och kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2014:38  Framnäs i Ekeby-Almby Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning 
av Örebro 36:1 inför planerat bostads-bygge i Almby socken, 
Örebro kommun, Närke
Mikko Helminen och Leif Karlenby

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021