Rapportarkiv 2019

Rapportnummer Titel Beskrivning
2019:01 Norra Bergen, Askersund Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr 187:1/L1982:8620, Norra Bergen, Askersunds kommun, Närke
Helmut Bergold och Tomas Ekman
2019:02 Romartida härdar och rävfarm från 1900-talet Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Dagsberg 184 (L2008:8373), RAÄ-nr Dagsberg 185 (L2008:8374), fastighet Eggeby 7:6, Dagsbergs socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2019:03 En ensam herdehärd och spår av odling under historisk tid Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
L2019:292, L2019:294, fastighet Ängesta 4:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland
Leif Karlenby

2019:04 Utredning Fågelsången, Mariefred 2:33 Arkeologisk utredning etapp 1
Mariefred 29:1/L1984:5897, fastigheterna Mariefred 2:33 och Mariefred 2:1, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:05 Fjärrvärme på Nygatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669 (tidigare Örebro 83:1), Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:06 Kungs Starby 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Kungs Starby 2:1, Vadstena stad och kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:07 Förundersökningar i Kärsta och Krogesta Arkeologisk förundersökning
Lillkyrka 183:1/L19814529 och Glanshammar 276/L1979:1693 inom fastigheterna Kärsta 4:14, 4:16 och Krogesta 3:20, Lillkyrka och Glanshammar socknar, Örebro kommun, Närke
Erica Strengbom
2019:08 Schaktningsövervakning i Västra Vingåker Arkeologisk utredning och undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:6074, L2018:146 och L2018:1076, Kulltorp 3:1, Stora Kulltorp 2:2, Lilla Kulltorp 1:14 och Sjöholm 2:1, Västra Vingåkers socken, Vingåkers kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:09 Ny lekplats i Lindesberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Linde 484:1/L1980:710 Linde socken, Druvan 1 och Lindesås 1:1, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2019:10 Kungsängen 2:1 och Spetalen 1:2 Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Drothem 100:2, Kungsängen 2:1 och Spetalen 1:2, Drothem socken, Söderköpings kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:11 Vägbank i Glanshammar Arkeologisk utredning etapp 2
Glanshammar 7:2 och 7:3, Glanshammar socken, Närke
Johnny Rönngren & Annica Ramström
2019:12 Boplatsområde i Gåsinge-Dillnäs Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9982, L1984:191, L2019:282, L2019:283, L2019:284 Davidstad 1:4 och 1:5, Gåsinge-Dillnäs, Gnesta kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:13 VA-schakt vid Stora Hotellet Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro stad och kommun, Närke
Erica Strengbom
 2019:14 Ekeby-Björka Arkeologisk utredning etapp 2
Ekeby-Björka 2:19, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:15 Fjärrkyla på Ribbingsgatan och Slottsgatan Arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:16 Schakt vid hög i Holmsmalma Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:6761, Holmsmalma 1:11, Köpings socken och kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2019:17 Schaktning för ny belysning vid Lagersbergs säteri Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:8406, L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland
Erica Strengbom
2019:18 Vid Orionkullens fot
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1 och Tälje 1:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2019:19 Eldfängda aktiviteter i Skäggestad Arkeologisk undersökning
L2008:8272 (RAÄ-nr Drothem 367), Skäggestad 4:2, Drothem socken, Södersköpings kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:20 Arkeologisk utredning i Hidingsta
Arkeologisk utredning
L1980:6645 ( Norrbyås 71), Hidingsta 7:56, Norrbyås, Örebro, Närke
Tobias Vinoy
2019:21 Arkeologisk utredning i Norrtorp
Arkeologisk utredning etapp 1
L1981:2054, Norrtorp 5:1, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
Erica Strengbom
2019:22 Dränering runt rådhuset
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:23 Schaktningsövervakning på Fogdö vid gravfält L1985:7516
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gravfält L1985:7516, Fogdö-Lundby 4:1, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:24 Gruvor och en koja i Kronoberget, Kilsbergen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:4492, L1981:7760, L1981:7905, L1981:8305
Gruvängen 1:10, 1:11 och Sirsjötorp 1:2, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
2019:25 Odlingslager i Trädgårdsgatan, Kristinehamn
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2007:6838, Trädgårdsgatan och kvarteret Neptunus 16, Kristinehamns socken och kommun, Värmland
Johnny Rönngren
2019:26 Inför reparation av Norra strandmuren vid Örebro slott
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2019:27 Schaktningsövervakning vid Ärja bytomt
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:2662, Stora Sundby 4:3, Åkers socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:28 Sörby 6:4 i Ringarum
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Fastigheten Sörby 6:4, Ringarum socken, Valdemarsviks kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2019:29 Vid Stenhagen i Täby
Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Täby 390:1/L2014:1714 & RAÄ-nr Täby 89:1/L2015:9872, fastigheten Stekpannan 1, Täby socken och kommun, Uppland
Sabina Larsson
2019:30 Utredningsgrävning vid Rinkaby förskola
Arkeologisk utredning
Rinkaby 2:30, Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke
Tobias Vinoy
2019:31 Byn i Byrsta
Arkeologisk utredning
L1981:7489, Byrsta 13:1, Kumla socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:32 Utredning mellan Hörsta och Hagaby
Arkeologisk utredning
Fastighet Kumla-Ekeby 7:1, Kumla kommun, Närke
Leif Karlenby
2019:33 Järnåldersgård och harg vid Gylswarum
Arkeologisk förundersökning och undersökning
L1979:2696, L1979:2697, fastighet Västra Göksvalla 1:14, Knista socken
Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2019:34 Mer fiber vid Logsjö bytomt
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1979:2505, Logsjö 1:13, Edsbergs socken, Lekebergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:35 Härdar i Hårstorp
Arkeologisk utredning etapp 2
Hårstorp 1:1, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland
Nina Balknäs

2019:36 Väg 50, länsgränsen – Brattebro backe
Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande arkeologisk utredning etapp 1
Hammar socken, Askersunds kommun, Närke
Annica Ramström
2019:37 Spår av medeltid i Södra Sanna
Arkeologisk utredning etapp 2
Södra Sanna 3:38, Kumla socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2019:38 Vattenledning Knipkällan – Sala stad
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Sala stad 209:1/L2003:8332, Sala stad och kommun,Västmanland
Helmut Bergold
2019:39 I Postmuseums källare
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1/L2015:7789, inom fastigheterna Penelope 1 och 2 i Gamla Stan, Stockholms stad och kommun, Uppland
Sabina Larsson
2019:40 Kvarteret Hållstugan
Arkeologisk förundersökning
L1980:4669, Hållstugan 28 och 30, Örebro kommun, Närke
Helmut Bergold
2019:41 Gravar under Storkyrkans gård
Arkeologisk schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Stockholm 103:1/L1915:7789, kvarteret Rådstugan 2, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2019:42 Förhistorisk boplats i utkanten av Rinkaby Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning inom L2019:1180 och L2019:1181, Rinkaby 3:10 och Rinkaby 3:11, Rinkaby, Örebro kommun, Närke
Tobias Vinoy & Leif Karlenby
2019:43 Ett litet hus från romersk järnålder
Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk förundersökning av del av L2009:6955 (RAÄ-nr 124:1), Hageby 4:2, St. Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Leif Karlenby
2019:44 Arkeologisk utredning etapp 2 längs väg 77, vägplan 1 Arkeologisk utredning etapp 2
Gottröra, Fasterna och Närtuna socknar, Norrtälje kommun, Uppland
Sabina Larsson och Annica Ramström
2019:45 Arkeologisk utredning etapp 2 längs väg 77, vägplan 3
Arkeologisk utredning etapp 2
Skederid och Husby-sjuhundra socknar, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms län
Annica Ramström
2019:46 En sektion genom en hålväg söder om Kungsör
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:692 (RAÄ-nr 45:1), Kung Karls socken, Kungsörs kommun, Södermanland
Leif Karlenby
2019:47 Väderkvarnsbacken
Arkeologisk utredning
L1981:729, fastigheten Askersundsby 2:4, Askersunds socken och kommun, Närke
Sabina Larsson
2019:48 Förundersökning vid Kungörs kungsgård
Arkeologisk förundersökning
L2003:1571 slott/herresäte (RAÄ nr Kungs-Barkarö 2:1), Borgvik 1:8, 1:7, 1:2, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom med bidrag av Annica Ramström
2019:49 Nytt hus i Nalaviberg
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5348 (tidigare Viby 47:1), Broby 1:7, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:50 Längs Ekerövägen på Lovön
Arkeologisk förundersökning och utökad arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Lovö 263/L2013:7545, 268/L2013:7599,
269/L2013:7573 och 270/L2013:7551
Rinkeby 1:2 och Drottningholm 1:1, Lovö socken, Ekerö kommun, Uppland
Tomas Ekman
2019:51 Schaktningsövervakning invid gravfält i Forssa
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:7504, Lilla Sundby 4:1, Forssa socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2019:52 Schaktningsövervakning längs Torggatan i Köping
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L2003:2640, Innerstaden 1:1 och 1:2, Köpings socken och kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2019:53 På Bisslinge skogsfjäll Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Bisslinge 1:2, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland
Annica Ramström
2019:54 Arkeologisk utredning etapp 2 längs väg 50 mellan Medevi och Nykyrka Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande arkeologisk utredning etapp 1
Sträckan Medevi –Nykyrka, Motala kommun, Östergötland
Annica Ramström
2019:55 Strömparterren & södra slottsterrassen
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Stadslager L1980:4669 och slott/herresäte L1980:5500, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2019:56 Boplatslämningar i Vadstena Arkeologisk utredning etapp 1 och 2Vadstena 4:44
Vadstena socken, Vadstena stad och kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2019:57 Vid Hovsta kyrka
Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Hovsta kyrka 1:4, Örebro kommun, Närke
Helmut Bergold
2019:58 Avgränsning av gravfält i Kullerstad Arkeologisk förundersökning
L2012:6589 (RAÄ-nr Kullerstad 98:1), Kullerstad 2:3, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Sabina Larsson
2019:59 Mindre boplatslämning i Glanshammar
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
L2019:5874; L2019:5880, Rinkaby 3:6, Glanshammar socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2019:60 Schaktning för bergvärme i Torsborg
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4190 (Stora Mellösa 14:1), Röhammar 3:11, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2019:61 Arkeologisk förundersökning vid Oxlångstorps by-/gårdstomt
Arkeologisk förundersökning
L1982:8405 by-/gårdstomt, Oxlångstorp 1:1, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland
Erica Strengbom med bidrag av Tomas Ekman och Nina Balknäs
2019:62 Fiber vid Siggetorp och Viken
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning och utredning i form av utredningsgrävning
By-/gårdstomter L1985:7402 (Floda 147:1) och L1985:7641 (Floda 263:1)
samt fyndplatser L1985:7486 (Floda 173:1) och L2019:7034, Floda-Sund och Lasstorp 4:2, Katrineholms kommun, Södermanland
Nina Balknäs

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021

 

 

 

>