Geijerska huset på Riddarholmen

Det händer nästan alltid vid arkeologiska uppdrag. Man samlar på sig massor av information om tomtens eller platsens bakgrund. Det kan behövas för att tolka resultaten men mycket av materialet kommer aldrig till användning. Det ryms i…

Hattifnattar på Teaterplan i Örebro

Under hösten 2020 genomför vi en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med att Örebro kommun gör om Teaterplan i Örebro. Torget kommer att få lekställningar, figurer så som hattifnattar och en drake liksom ett konstgjort vattendrag.…

Skolmaterial om Ekeby

"Vi ställer inte in, vi ställer om." I slutet av mars, lagom till att tjälen gått ur marken och våren var i antågande, gjorde vi oss redo att återuppta grävningen på Källarbacken i Ekeby. Bara någon…

I von Akens trädgård

Vid nedre delen av Stortorget i centrala Örebro ligger kvarteret Hållstugan. Dagens parkering ska bli ett modernt stadskvarter. Men vad göms under asfalten? Det är svårt att tro att parkeringen en gång var en prunkande…

Ekeby slutundersöks

Arkeologgruppen AB har under april och maj 2020 genomfört en arkeologisk undersökning av boplatslämningar från bronsålder samt vikingatid och tidig medeltid på Källarbacken väster om Ekeby kyrka i Kumla kommun. Fornlämningen ligger på "Källarbacken" i…

Drottninggatan 1, Örebro

Längs med Drottninggatan och Teaterplan i Örebro har vi under september övervakat då man grävt fyra schakt i samband med underhåll av äldre vattenledningar. Utanför Drottninggatan 1, vid restaurang Slottskällaren, grävdes ett schakt om 4x6…