Nu har den sett dagens ljus – Rapporten om ”Örebro under jorden”!

Över 100 arkeologiska uppdrag har utförts i centrala Örebro under de senaste 40 åren. Resultaten återges nu för första gången i samlad form. Initiativet kom från Länsstyrelsen och rapporten ”Örebro under jorden – ett arkeologiskt perspektiv” har skrivits av Tomas Ekman från Arkeologgruppen.

Rapportens 147 sidor sammanfattar de arkeologiska uppdrag som utförts inom, eller i anslutning till, stadslagret i Örebro mellan åren 1978 och 2020. Resultaten redovisas kvartersvis med start i norr och avslut i söder. Varje kapitel är rikt illustrerat med kartor och bilder.

Örebro under jorden hittar du i rapportarkivet och kan laddas ner för vidare läsning i lugn och ro.

Arkeologi vid Örebro slott. Ett av de uppdrag som redovisas i rapporten.