Rapportarkiv 2011

Rapportnummer Titel Beskrivning
2011:1 Kvarteret helge And 17 i Arboga Arkeologisk förundersökning
Västmanland, Arboga stad och kommun, RAÄ Arboga 34:1
Helmut Bergold
2011:2 Strömsfors Särskild arkeologisk utredning
Krokeks socken, Östergötland
Annica Ramström
2011:3 Schaktning vid Lyckan Antikvarisk kontroll
Björksta socken, Västmanland

Leif Karlenby
2011:4 Klinga industriområde Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Borg socken, Östergötland
Leif Karlenby och Annica Ramström
2011:5 Fjärrvärme mellan Slottsgatan och Klostergatan i Örebro Antikvarisk schaktkontroll
Örebro stad, Örebro län
Helmut Bergold
2011:6 UNDER ARBETE Rapport över forskningsprojektet ”Tidigt glas i arkeologisk kontext”, 
från Sundby i Almby socken, Närke
Leif Karlenby och Annica Ramström
2011:7 Kvarteret Freja i Karlstad Förundersökning
Värmland, Karlstads socken, RAÄ 30:1
Ebba Knabe
2011:8 Stationsområdet i Nora Arkeologisk schaktningsövervakning
Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 164:1
Ebba Knabe
2011:9 Kolladan i Pershyttan Antikvarisk schaktningsövervakning
Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 60:1
Helmut Bergold och Ebba Knabe.
2011:10 Kanaljorden 3:70 Särskild arkeologisk utredning
Östergötland, Motala socken, Motala kommun
Helmut Bergold
2011:11 Gravar vid Ströbohög Västmanland, Köpings socken och kommun, fastigheten 4:12 m.fl.,
del av gravfältet Köping 86:1
Leif Karlenby
2011:12 Tider av närvaro – tider av frånvaro Boplatslämningar från stenålder till medeltid i Sälven 1:31, 
Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke, RAÄ 164:1, 165:1 och 167:1
Leif Karlenby och Ebba Knabe
2011:13 UTGÅR  
2011:14 Almby-Tybble Antikvarisk schaktningsövervakning
Närke, Örebro socken och kommun. Almby 11:16, 11:193 och 11:202.
Fornlämningar Örebro 159:1 och Örebro 152:1-2
Helmut Bergold och Ebba Knabe
2011:15 Särskild utredning vid Björksta-Åby Arkeologisk utredning etapp 2
Västmanland, Björksta-Åby 4:1, Björksta socken, Västerås kommun
Therese Ekholm och Leif Karlenby
2011:16 Borgmästargatan i Nora Antikvarisk kontroll
Västmanland, Nora socken, Nora kommun, Nora 164:1
Helmut Bergold
2011:17 Röjningsrösen vid Ulvsätter i Hallsberg Arkeologisk förundersökning
Närke, Hallsbergs socken, fastighet Ulvsätter 2:4 och 3:4, RAÄ 218
Therese Ekholm, Leif Karlenby och Annica Ramström,
med bidrag av Jens Heimdahl
2011:18 Kvarteret Lodet 7 Arkeologisk förundersökning
Närke, Örebro stad, Örebro kommun, 
del av RAÄ Örebro 83:1
Annica Ramström
2011:19 Fisktrappa vid Kvarsebo kvarn Arkeologisk utredning etapp 2
Östergötland, Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, fastigheten Kvarsebo 3:1, RAÄ 23
Leif Karlenby
2011:20 Kungsgatan i Örebro Schaktningsövervakning
Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan, Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83
Leif Karlenby
2011:21 Kv Munken 1 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1
Annica Ramström
2011:22 Slagårda 1:11 Västmanland, Lillhärad socken, Västerås kommun, 
RAÄ Lillhärad 98:1, 98:2 samt 130:1
Annica Ramström
2011:23 Brategården i Bråfors Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Västmanlands län, Norbergs socken och kommun, RAÄ Norberg 80:1
Annica Ramström
2011:24 Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, 
RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1
Leif Karlenby
2011:25 Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1
Annica Ramström
2011:26 Gårdsjötorp ett skogshemman Närke, Kils socken, Örebro kommun, Kil 127:1
Leif Karlenby
2011:27 Gryts bytomt Fastigheten Gryt 3:111, Närke, Hovsta socken, Örebro kommun
Annica Ramström

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021