Rapportarkiv 2018

Rapportnummer Titel Beskrivning
2018:1 Spår av tidigmedeltida odling och historiska boplatslämningar vid Mosjö 106 och 107 samt lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder vid Mosjö 73 Arkeologisk förundersökning 
Fornlämning Mosjö 73, 106 och 107, Mosjö socken, fastighet Törsjö 3:14, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2018:2 Glanshammar–Grythem Arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1
Vatten- och avloppsledning mellan Glanshammar och Grythem
Fastigheterna Biverud 7:1 m.fl., Glanshammar och Lillkyrka socknar, Örebro kommun, Närke
Karin Stenström och Erica Strengbom
2018:3 Egeby och Testa Arkeologisk utredning och kontroll i form av schaktningsövervakning
Inom fornlämningsområde för Sköllersta 6:1 och Sköllersta 115:1, fastigheterna Egeby 3:1, Sköllersta 2:1, Testa 2:4 och Testa 10:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2018:4 Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Nygatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Köping 148:1, Köpings kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom
2018:5 Nora Hammarby Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ Nora 80:1, Södra Husby 1:21 m.fl., Nora kommun, Västmanland

Helmut Bergold
2018:7 Båtsman Turings torp Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Turinge 225:1, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland

Tomas Ekman
2018:8 Gränsfall på Hörnet Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Sollentuna 46:1 och 46:2, Hörnet 24, Sollentuna socken, Sollentuna

Uppland
Tomas Ekman och Karin Sundberg
2018:9 Smedby – de första 1000 åren Arkeologisk undersökning
RAÄ-nr Österåker 569, Smedby 19:226, Österåkers socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman och Karin Sundberg
2018:10 1000 kvadratmeter och fyra kvarter i norra Lindesberg Arkeologisk förundersökning
Linde 484:1, Kvarteren Vargen, Ängen, Bromsen och Hatten, Lindesbergs socken och kommun, Västmanland

Sabina Larsson & Johnny Rönngren
2018:11  Torp i Frövi Arkeologisk utredning
Fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län
Ebba Knabe med bidrag av Annica Ramström
2018:13 Fiberkabel vid Skrivarstenen i Ärla   Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning
Ärla 41:1, Österrekarne Häradsallmänning S:5,
Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2018:14 Adelsö askgravlund Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Adelsö kyrka 1:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland

Tomas Ekman
2018:16 Förundersökning mellan Glanshammar och Grythem inför planerad VA-ledning Arkeologisk förundersökning
RAÄ-nr Lillkyrka 112:1 m.fl.

fastighet Grythem 1:16 m.fl.
Glanshammar och Lillkyrka socknar
Örebro kommun, Närke
Erica Strengbom med bidrag av Johnny Rönngren
2018:15 En välgrundad obelisk Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1

Gamla Stan 1:29, Slottsbacken
Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2018:17 Vid Överkommissariens hus Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2018:18 Kv Latona 6 och 7 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Latona 6 och 7

Västerlånggatan 71, Gamla stan, Stockholms stad, Uppland
Annica Ramström
2018:21 Åkeshov 1:1, invid Drottningholmsvägen mellan Abrahamsberg och Brommaplan Arkeologisk utredning etapp 2
Åkeshov 1:1, Stockholm stad och kommun, Uppland
Annica Ramström
2018:22 Ny lekplats i Hagaparken, Söderköping Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr 14:1, Söderköpings stad och kommun, Östergötland

Erica Strengbom
2018:23  En kvadrat i kvarteret Ajax Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ-nr Stockholm 103:1, Ajax 3, Stockholms stad och kommun, Uppland

Tomas Ekman
2018:24 Avbrott på Mäster Mikaels gata Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Klinten 2, RAÄ-nr Stockholm 103:1, Stockholms stad, Södermanland

Tomas Ekman
2018:25 Utredning vid Ekeberg Arkeologisk utredning
Ekeberg 1:1, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke

Erica Strengbom
2018:26 Lägenhetsbebyggelse invid nybygge – Gulberga i Viby socken Arkeologisk utredning etapp 2
Gulberga 1:8, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke
Johnny Rönngren
2018:27 Gravfält i Glottra Arkeologisk kontroll
RAÄ-nr Svennevad 17:1, fastighet Glottra 1:17, Svennevads socken, Hallsbergs kommun, Närke

Leif Karlenby
2018:30 Gullingeparken Arkeologisk kontroll
RAÄ-nr Spånga 66:1, fastighet Akalla 4:1, Stockholms kommun, Uppland
Karin Sundberg
2018:31 Hjulhus och uppfordringsanläggningar i Åshyttan Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
RAÄ-nr Nora 25:1, 26:1,730, 731, 732, Åshyttan 4:45, Nora socken, Nora kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2018:32 Nytt avlopp i Östertibble Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Torpa 198:1, Östertibble 1:28, Torpa socken, Kungsörs kommun, Södermanland

Erica Strengbom

Andra årgångar

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018