Rapportarkiv 2018

Rapportnummer Titel Beskrivning
2018:1 Spår av tidigmedeltida odling och historiska boplatslämningar vid Mosjö 106 och 107 samt lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder vid Mosjö 73 Arkeologisk förundersökning 
Fornlämning Mosjö 73, 106 och 107, Mosjö socken, fastighet Törsjö 3:14, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2018:03 Egeby och Testa Arkeologisk utredning och kontroll i form av schaktningsövervakning
Inom fornlämningsområde för Sköllersta 6:1 och Sköllersta 115:1, fastigheterna Egeby 3:1, Sköllersta 2:1, Testa 2:4 och Testa 10:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke
Nina Balknäs
2018:4 Fjärrvärme i Prästgärdsgatan och Nygatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Köping 148:1, Köpings kommun och socken, Västmanland
Erica Strengbom

 

Andra årgångar

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018