Rapportarkiv 2020

 

Rapportnummer Titel Beskrivning
2020:03 Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och Västertibble 1:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2020:04 Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete Arkeologisk förundersökning
L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:05 Värme och kyla till Orion 1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:06 Utredning i Möljesta Arkeologisk utredning
Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2020:10 Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:11 Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:12 Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:13 Ny el i Ostra Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2020:19 Fiberkabel i Hyltingeö Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gravfält L1985:3678, Stora Överby, Hyltinge socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020