Rapportarkiv 2021

Rapportnummer Titel Beskrivning
2021:01 Träflis- och odlingslager i Kyrkogatan, Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2021:02 Schaktningsövervakning i Årdala Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:7863, L1983:8139 L1983:8242, L2020:11670, L2020:11674, L2021:224, Sannerby 1:9, Sibro 1:2, Sibro 1:7, Sibro 1:12, Dalstorp 1:3, Årdala socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2021:03 Fiber i Grensholm – genom en boplats och Ströja, Stubbetorps bytomter Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2011:714, L2008:4393, L2010:8472, Fröjerum 1:4, Grensholm 2:1, Vånga och Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2021:04 Förhistorisk boplats och historisk husgrund inom Vallby bytomt Arkeologisk utredning etapp 2
L2013:8071, L2021:1241, L2021:1328 Rimbo-Vallby 5:91 m.fl., Norrtälje kommun, Uppland.
Annica Ramström
2021:06 Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2021:07 Mellan två gravfält i Arninge Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2014:1140, Arninge 4:19, Täby socken och kommun, Uppland
Sabina Larsson
2021:08 Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Tväråns- och Hyttbäckens vattensystem – Karlskoga och Grythyttans socknar Kunskapsunderlag – inventering
Karlskoga och Grythyttans socknar, Hällefors och Karlskoga kommun, Värmland och Västmanland, Örebro län
Johnny Rönngren
2021:09 Utredning etapp 2 i Hökmossen Arkeologisk utredning etapp 2
Hökmossen 1:6, Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland
Sabina Larsson
2021:10 Duvhällen–Lindhult Arkeologisk utredning etapp 1
Duvhällen, Eskilstuna kommun, Södermanland till
Lindhult, Kungsörs kommun, Västmanland
Annica Ramström
2021:13 Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Sandåns vattensystem, Ramsbergs och Malingsbo socknar Kunskapsunderlag – inventering
Ramsbergs och Malingsbo socknar, Lindesbergs och Smedjebackens kommuner, Västmanland och Dalarna, Örebro och Dalarnas län
Johnny Rönngren
2021:16 Försvarsmuren på västra terrassen – Örebro slott Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Nina Balknäs
2021:17 Domarringens koloniförening Arkeologisk utredning
L2021:1308, Almby 11:242, Örebro stad och socken, Närke
Erica Strengbom
2021:21 Ny fiber i Rogsta och Bränn-Ekeby Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:5805, L1984:6620, L1984:6838 och L2021:1479, Tystberga, Bergshammar och Nyköping socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2021:22 Spår av ett gravfält i Möljesta Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:3825, L2003:3571 m.fl. Möljesta 1:2, 1:4 och S:2, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland.
Sabina Larsson
2021:23 Bergvärme i Bärsta Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1980:3700 och L2021:92, Bärsta 9:1, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2021:25 Tillbaka till Kapellbacken Kompletterande utredning
L1985:6631, Eskilshem 1:4, Klosters socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021