Rapportarkiv 2020

Vi arbetar med ett nytt, sökbart rapportarkiv.

I dagsläget ligger rapporterna från 2020 framåt upplagda.

https://rapportarkiv.arkeologgruppen.se

Rapportnummer Titel Beskrivning
2020:01 Ett gravfält vid Hörnåkersvägen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
L2014:95/RAÄ-nr Täby 120:1, Tibble 8:16, Täby socken, Täby kommun, Uppland
Tomas Ekman
2020:02 Kring Aspnäs vägskäl Arkeologisk utredning
Jakobsberg 18:1 och 18:19, Järfälla socken och kommun, Uppland
Tomas Ekman
2020:03 Schaktningsövervakning i Fröberga och Västertibble Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:1379 (Torpa 64:1), L2002:1497 (Torpa 19:1), L2002:936 (Torpa 200:1) och L2002:931 (Torpa 200:2), Fröberga 1:2 och Västertibble 1:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2020:04 Tomt 90 i Lindesberg – obebyggd, centralt placerad strandtomt med möjlighet till bete Arkeologisk förundersökning
L1980:710, Rudan 12, Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:05 Värme och kyla till Orion 1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:3458/RAÄ-nr Södertälje 133:1, Orion 1, Södertälje stad och kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:06 Utredning i Möljesta Arkeologisk utredning
Möljesta 1:4 och Möljesta S:1, Munktorp socken, Köpings kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2020:07 Utredning, Långnäs 5:1, Trosa Arkeologisk utredning
Långnäs 5:1, Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:09 Kol i Sör-Älgen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
inom området för fornlämningar L1980:7519 och L1980:7562, Hällefors 9:548, Hällefors socken och kommun, Västmanland
Nina Balknäs
2020:10 Människoben i en avfallsgrop vid Drottninggatan 1, Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Olai Petri 3:12 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:11 Reparation av strandmuren vid sydöstra tornet, Örebro slott Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:12 Gruvområden och ”Södra gruvans” gamla gruvby i Malmtorp Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2012:8596, L2012;9568, L2020:1227, Malmstorp 2:1 och 2:4, Hällestad socken, Finspångs kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:13 Ny el i Ostra Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill boplatsen L1982:3859, Sundby socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2020:14 Väg 268, Granakurvan Arkeologisk utredning etapp 2
Fresta och Vallentuna socknar, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner, Uppland
Annica Ramström
2020:15 Himmelsberga bytomt och gravfält Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2002:1259 och L2020:1559, fastigheten Himmelsberga 7:1, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:17 Ny väg till Näsängen Arkeologisk förundersökning
L2013:809, L2013:2192, Husby 3:10, Österåkers socken, Österåker kommun, Uppland

Sabina Larsson
2020:18 Nytt markskåp på Maria Prästgårdsgata Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, inom fastigheten Södermalm 4:1, Stockholm stad, Södermanland
Sabina Larsson
2020:19 Fiberkabel i Hyltingeö Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gravfält L1985:3678, Stora Överby, Hyltinge socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2020:20 Fiberkabel vid Grödinge bygdegård Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland
Annica Ramström
2020:21 En järnåldersgård i Marieberg Arkeologisk förundersökning och undersökning
L1979:2421 (Mosjö 108) och L1979:2422 (Mosjö 109), fastigheterna Törsjö 1:8 och 3:14, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs med bidrag av Leif Karlenby
2020:22 En härd i Hällbybrunn Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill gravfältet L1984:8680, Hällby 19:1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun
Södermanland
Sabina Larsson
2020:23 Åter till Lagersberg Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1982:8406 och L2019:1357, Lagersberg 2:3, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland
Sabina Larsson
2020:24 Toresunds kyrkby Arkeologisk utredning
L1983:9908, L1982:4733, Karkulla 2:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Södermanland
Tomas Ekman
2020:25 Gamla Riksdagshuset – Riddarholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:26 Kopparmora 2:224, Värmdö Arkeologisk utredning etapp 1
Kopparmora 2:224, Värmdö socken och kommun, Uppland
Annica Ramström
2020:27 Olberga Arkeologisk utredning
Olberga 1:90, Sura socken, Surahammars kommun, Västmanland
Annica Ramström
2020:28 Inventering av Hammarskogsån – mellan Gränshyttan och Guldsmedshyttan Kunskapsunderlag – inventering
Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:30 Schakt för laddstolpe i Strängnäs Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:1114, Kyrkberget 3, Strängnäs stad och kommun
Södermanland
Erica Strengbom
2020:31 Skärpning och husgrunder vid Salaborg, Sala Arkeologisk utredning
L2003:9022, L2020:3499, L2020:3500, Kristina 4:15 och Kristina 4:109, Sala stad och socken, Sala kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:32 Hökmossen Arkeologisk utredning etapp 1
Hökmossen 1:6 m.fl., Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland

Annica Ramström
2020:33 Undersökning av Örebro slotts västra slottsterrass utanför det sydvästra tornet Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:5500, Nikolai 3:5, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren & Rasmus Ohlsson
2020:34 Smedernas odlingsjord i kvarteret Rustmästaren, Örebro Arkeologisk utredning
Rustmästaren 13 m.fl., Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren & Tobias Vinoy
2020:35 Östra Långgatan, Köping Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2003:2640, Köping, Västmanland
Helmut Bergold
2020:36 Begravningar under ”Vasatrappen” i Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:37 Ett schakt i Mosås Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Mosås 1:47, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:38 Vägen förbi Erstorps hytta, Finspång Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2010:8198, Ruda 1:2, Risinge och Vånga socken, Finspång och Norrköping kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:39 Gillberga 9:1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Intill L1985:3410, Eskilstuna kommun, Södermanland
Helmut Bergold
2020:40 Rönninge kungsgård Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Rönninge 1:10 m.fl., Salems kommun, Södermanland
Annica Ramström
2020:41 Trindyxa och kvartsavslag vid fiberschakt i Falla, Risinge Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2011:8365, L2011:9022, L2011:9174, L2011:8364, Risinge-Falla 1:4, 2:4, 2:5 och 2:95, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland
Johnny Rönngren
2020:42 Sörby Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:4618, fastigheten Sörby 4:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Sabina Larsson
2020:43 Knektbacken – Fredsgatan öster om Slottsgatan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1980:4669, Olaus Petri 3:12 och Knektbacken 20, Örebro kommun och län, Närke
Leif Karlenby
2020:44 Utredning i Östertibble Arkeologisk utredning etapp 2
Östertibble 1:29, Torpa socken, Kungsörs kommun, Västmanland
Erica Strengbom
2020:45 Järnvägshyllan – Riddarholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:46 Schaktningsövervakning vid Torlunda gårdstomt Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Gårdstomt L1982:6363, Hällby 19:1 (före detta Torlunda 1:271) och Torlunda 1:36, Eskilstuna kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2020:47 Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2019:2752, L2008:8375, fastigheten Potatisen m.fl., Norrköping, Östergötland
Leif Karlenby
2020:48 Schakt vid Kånstahögarna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2020:5861, inom fornlämningsområde för L1980:4489, Kalsta 2:7 och Kånsta 5:2, Sköllersta socken, Hallsberg kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:49 Rådhustorget i Torshälla Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1984:7759, Torshälla 5:8, Väktaren 1, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson och Erica Strengbom
2020:50 Kartering av Hammarby Hamrar L1982:2852, Nora Kartering
L1982:2852, Nora socken och kommun, Västmanland
Johnny Rönngren
2020:51 Getingmidjan och Munkbrohamnen – Riddarholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789 (RAÄ Stockholm 103:1), Gråmunkeholmen 3 m.fl., Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman
2020:52 Härd vid Lillkyrka kyrka Arkeologisk utredning
L2020:6218, Ekeberg 1:7, Lillkyrka socken, Örebro kommun, Närke
Nina Balknäs
2020:53 Gravfält i Framnäs Arkeologisk förundersökning
L1980:4665, L2020:7323, Almby 13:25, Almby socken, Örebro kommun, Närke
Leif Karlenby
2020:54 Rituell lämning med gravkoppling –  skärvstenslager, stolphål och gropar samt kol-, ben och lerkliningslager invid två större stensättningar i Vilsta Arkeologisk förundersökning
L2020:2600, L2020:2601, L2020:2614,
L2020:2630, L1985:5878, L1985:6478 m.fl., fastigheten Lagersberg 1:3, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland
Leif Karlenby & Erica Strengbom
2020:55 Arkeologisk utredning etapp 1, väg 77, Rimbo, Rö och Skederid Arkeologisk utredning etapp 1
Rimbo, Rö och Skederids socknar, Norrtälje kommun, Uppland
Annica Ramström
2020:56 Hålväg och fynd av människoben vid Kjulaås Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:9056, L1985:9001 och L1982:8246, L2019:1863, L2020:7173, Kjulaås 2:13 och Kjulaås 7:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland
Sabina Larsson & Erica Strengbom
2020:57 Hubbo-Näs Arkeologisk utredning etapp 2
Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland
Sabina Larsson
2020:58 Grophärd och kokgrop i Jäder Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:8936, L1984:1874, L1984:2643, L1985:8149, L1982:4842, L1985:8928, L1985:8929, L1985:8366, L2020:7957, L2020:7958, Stora Malmö 6:2, Axby 3;3, Axby 3;4, Jäders-Sundby 3:5, Mora 3:23, Vävle 2:12
Jäder, Eskilstuna, Södermanland
Erica Strengbom
2020:59 Våghuset i Karlstad Arkeologisk förundersökning med efterföljande undersökning
L2007:9898, Karlstad socken och kommun, Värmland
Ebba Knabe & Sabina Larsson
2020:60 Bråta hagar Arkeologisk utredning etapp 1
L2020:8140, L2020:8141, L2020:8142, L2020:8143, Olivehult 10:3, Kristberg socken, Motala kommun, Östergötland
Erica Strengbom
2020:61 Blästbruksslagg, 1600-talslager och påförda utfyllnadslager norr om Kägleholms slottsruin Arkeologisk utredning
L1980:5158, Kägleholm 1:78, Ödeby socken, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren
2020:63 Östgötagatan 25 – Södermalm Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789 och L2015:7779, Södermalm 7:87, Stockholms stad, Södermanland
Sabina Larsson
2020:64 Lägenhetsbebyggelser i Bråstorp Arkeologisk utredning etapp 1
Fastigheterna Bråstorp 1:8 och 1:50, Motala kommun, Östergötland
Annica Ramström
2020:65 HeijkensLillån–Hovstakjöld 2 i Arboga Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2004:3307, Heijkensköld 2, Arboga kommun, Västmanland
Helmut Bergold
2020:66 Wrangelska terrassen – Riddarholmen Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2015:7789, Gråmunkeholmen 3, Stockholms stad, Uppland
Tomas Ekman & Sabina Larsson
2020:67 Brodammen i Algrena hammare – kartering av hammarsmedjan Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1981:438, Aspa 1:35, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke
Johnny Rönngren
2020:68 Allé, allé – schakt i Platensgatan, Motala Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Innerstaden 1:331, Motala stad och kommun, Östergötland
Nina Balknäs
2020:69 Korsningsskydd vid Berga Arkeologisk kontroll
Området för L1979:151, Berga 2:4, Kumla kommun, Närke
Helmut Bergold
 2020:70 Lillån–Hovsta Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
Postfacket, Örebro, Närke
Helmut Bergold
2020:71 Vid Almby kyrka Arkeologisk förundersökning
L1980:5980, Marksjön 5, Örebro kommun, Närke
Helmut Bergold & Ebba Knabe
2020:72 Väghållningsstenar i Byrsta – eller fornlämningen som försvann Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning
L1979:1365, L1979:1397 och L1979:1398, fastigheten Byrsta 4:11, Kumla socken och kommun, Närke

Leif Karlenby
2020:73 Fiber längs med väg 57 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1985:1754, L1985:6757, Björnlunda och Flen socknar, Gnesta och Flens kommuner, Södermanland.
Sabina Larsson
2020:74 Tre plus två stensättningar blir ett gravfält i Knista socken Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L2020:11599, L1981:8269, L1981:8002, L1981:7781, L1981:7248, L1981:7196, Högen 1:4, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Johnny Rönngren

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021