Rapportarkiv 2021

Rapportnummer Titel Beskrivning
2021:02 Schaktningsövervakning i Årdala Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
L1983:7863, L1983:8139 L1983:8242, L2020:11670, L2020:11674, L2021:224, Sannerby 1:9, Sibro 1:2, Sibro 1:7, Sibro 1:12, Dalstorp 1:3, Årdala socken, Flens kommun, Södermanland
Erica Strengbom
2021:06 Sten- och järnålderslämningar vid Edsbergs Sanna gård Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
L2021:368, L2021:369, Knista-Sanna 1:19, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2021:09 Utredning etapp 2 i Hökmossen Arkeologisk utredning etapp 2
Hökmossen 1:6, Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland
Sabina Larsson
2021:10 Duvhällen–Lindhult Arkeologisk utredning etapp 1
Duvhällen, Eskilstuna kommun, Södermanland till
Lindhult, Kungsörs kommun, Västmanland
Annica Ramström

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021