Rapportarkiv 2012

Rapportnummer Titel Beskrivning
2012:1 Ridhus vid Skälv Östergötland, Norrköpings socken (f d Borgs socken), Norrköpings kommun, fastighet Borg 11:2
Leif Karlenby
2012:2 Hagabytorps gamla tomt i Gärsta, Täby Hagatorp 1:3, Närke, Täby socken, Örebro kommun
Therese Ekholm
2012:3 Väg 49, etapp 2, delen Gustavstorp – Rude Närke, Askersunds socken, Askersunds kommun, RAÄ 230:1, 239:1, 240:1, 244:1, 245:1, 246:1 och 260:1
Helmut Bergold, Therese Ekholm & Leif Karlenby
2012:4 Boplatser i Svärtinge Östergötland, Norrköpings socken och kommun, fastighet Svärtinge 1:6
Leif Karlenby
2012:5 Boplatslämningar och geologiska lager i Frotorp Schaktningsövervakning invid RAÄ Viby 220:1, Frotorp 2:6, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke
Leif Karlenby
2012:6 Stenar i ring och på rad Undersökning invid domarringarna ”Norrby stenar”, RAÄ 102, Hallsbergs socken och kommun, Örebro län
Leif Karlenby
2012:7 Ruiner under Stortorget i Örebro Schaktningsövervakning på Stortorget i Örebro, RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun, Närke
Therese Ekholm
2012:8 Kabelschakt i Kimstad Östergötland, Kimstads socken, Norrköpings kommun, fornlämning Kimstad 28:5, 138:1, 154:2, 154:3, 264 m.fl.
Leif Karlenby
2012:9 Schaktningsövervakning på torget i Askersund RAÄ 187:1, Askersunds socken, Närke
Leif Karlenby
2012:10 Kvarteret Husaren 5 Närke, Örebro socken och kommun, RAÄ 83:1
Helmut Bergold
2012:11 Fors minipark Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6, Eskilstuna stad, Södermanland
Annica Ramström
2012:12 Järnåldersgården vid vägen. En förromersk hantverksplats 
och en sammanhållen gårdsbebyggelse från övergången 
mellan folkvandringstid och vendeltid Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, fastighet Rosersberg 9:1, RAÄ Norrsunda 212:1, 276 och 277
Leif Karlenby
 2012:13 Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet Svärtinge 1:6
Leif Karlenby
2012:14 Lämningar efter bebyggelse och byggnader vid Skarsäters badplats Östergötland, Norrköpings socken och kommun, fastighet Svärtinge 1:6
Leif Karlenby
2012:15 Järnåldersboplats vid Rösavi Invid gravfältet Kumla 40:1, fastighet Rösavi 2:18 Kumla socken och kommun, Närke
Leif Karlenby
 2012:16 Schaktningsarbeten vid Engelsbergs bruk RAÄ Västervåla 9:1 och Västervåla 12, inom fastigheten Ängelsberg 1:21, Västervåla socken, Norbergs kommun, Västmanland
Annica Ramström
2012:17 Gång- och cykelväg längs åsen Schaktningsövervakning invid Hallsberg 102:1, Hallsbergs socken och kommun, Örebro län
Leif Karlenby
 2012:18 Akallalänken invid Hästa gård Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland
Annica Ramström och Leif Karlenby
2012:19 Husaren 4, Örebro Husaren 4, RAÄ 83:1, Örebro stad och kommun, Närke
Helmut Bergold

 

Andra årgångar

2010   2011   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021