Nalaviberg

Allmänna visningar av gravundersökningarna i Nalaviberg:

26/9 16.00

27/9 16.00 & 17.30

28/9 16.00

29/9 16.00

Närkes största gravfält från järnåldern ligger i Nalaviberg i Viby socken. Gravfältet ingår i naturreservatet Nalavibergs ekäng, väl sevärt både för natur- och fornvänner. Genom gravfältet löper sedan gammalt ett par mindre lokalvägar. Några av gravarna har skador av vägbygge och underhåll. De gravar som är mest utsatta kommer att undersökas och tas bort. Det görs genom Arkeologgruppen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. En första etapp utförs under veckorna 38-39, lika med de två sista veckorna i september 2018. En andra etapp sker under år 2019. Under den första etappen kommer 4-6 gravar att undersökas.