Ytterby gruva, Resarö

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har vi, Helmut och Annica, varit vid Ytterby gruva på Resarö utanför Vaxholm för att kartera gruvan och omkringliggande lämningar. Vid Ytterby gruva har man främst brutit fältspat till Rörstrands porslinsfabrik, men även kvarts vilken använts som flussmedel vid järnbruken i Uppland och Stockholms glasbruk, beläget på Kungsholmen i Stockholm. När brytningen startade är oklart, det första kända omnämnandet av gruvan härrör från år 1756. Brytningen av fältspat var som störst vid sekelskiftet 1900. Till en början rörde det sig om ett dagbrott, vilket är det man ser idag när man besöker gruvan, men år 1860 var ådern slut och man bestämde sig för att ta upp ett djupschakt i den bakre delen av dagbrottet. Detta schakt som är 175 meter djupt och lutar i 60 grader är idag förseglat med ett betongvalv och över detta jord, vilket gör att det inte är synligt överhuvudtaget. År 1933 lades brytning ner helt. Men det är inte detta som gör Ytterby gruva till en extraordinär plats. År 1794 hittade Arrhenius en svart sten som vilken ända till slutet på 1800-talet givit nya grundämnen. Ytterium, terbium, erbium och ytterbium med namn efter fyndorten, samt tulium, skandium och holmium har alla sitt ursprung i den svarta stenen, gadolinit. För kemister och mineraloger världen över är Ytterby närmast en helig plats.

Pelare av fältspat i dagbrottet vid Ytterby gruva.


Helmut mäter in varpen bestående av kvarts och fältspat söder om gruvan.