Tingvalla, Karlstad

 

Glänsande mynt!

Grävningarna i Karlstad avslutades den 16 juni. Ett av de mer spektakulära fynden var ett kopparmynt präglat under drottning Kristinas regeringstid år 1639.

Tidigare inlägg:

Fina lämningar i Karlstad!
För tre veckor sedan satte vi skopan i marken i kvarteret Tingvallastaden i Karlstad. Utifrån förundersökningen visste vi vilka lämningar som fanns i backen, men att de skulle vara så välbevarade hade vi inte vågat hoppas på!

Efter att ha schaktat av ytan med maskin rensas huslämningarna fram.


Ett av de välbevarade husen. Notera tegelkanten på spisfundamentet.

Kvarteret ligger norr om Domkyrkan. Kyrkan flyttades till sin nuvarande plats under början av 1700-talet efter en av de förödande stadsbränderna. Att man valde just den platsen beror mycket på att det här finns ett berg, man var trött på de ständiga översvämningarna som orsakade sättningar på den gamla kyrkan. Området hade fram till mitten av 1600-talet ingått i Kungsgårdens ägor.

Uppifrån och ner

På platsen har garage stått alltsedan 40-talet. Inför byggandet av detta gjordes kraftiga markberedande insatser och marken banades helt sonika av ner till den nivån som krävdes, vilket också innebar att en hel del berg sprängdes bort. Sedan lades ett tätande skikt av lera och grus över hela ytan. Hela 1800-talet var så gott som bortschaktat, men allt äldre ligger i stort sett kvar helt orört.

I huset hittades keramik 
med årtalet 1681.

Att marken inte var helt bra att bygga på visar de timmerkonstruktioner vi grävt fram. Här hjälper folk från Peab oss att tömma en timmerkista, men även kraftiga rustbäddar har använts för att stabilisera marken inför byggnation.


Under gatan låg ett hus!

Kvarteret delades tidigare av Stora Herrgårdsgatan. Den finns med på den äldsta kartan från 1646 och fanns fram till den stora stadsbranden år 1865. Huset har varit en smedja och kan ha ingått i alla de verkstadsbyggnader som låg inom Kungsgården. Nu vill jag inte klaga på att solen lyser, men det blir så dåliga bilder!

Här kan ni läsa mer!