Norrby stenar 2012

Området har banats av och där fanns fem stycken meterstora anläggningar med skärvig sten längs kanterna. Tolkningen är för tillfället att det rör sig om stenfundament från ytterligare domarringar. Två stenar utanför området kan ingå i dessa. Arbetet fortsatte i vecka 16.

Skärvorna kom från att man sprängt större stenar, förmodligen ett par bautastenar, som vid vår undersökning kom fram i två stora gropar. I botten fanns den nedre delen kvar av två stora stenar. Troligen har de ingått i ytterligare domarringar. Nedan syns en av dem på bild, med ett helt gäng skoningsstenar invid som lagts dit för att stötta stenen. Den är en meter i diameter så den är gott och väl så stor som de två närmaste stenarna, som står kvar.

Nedan syns gropen med stenen i förhållande till de två stående stenarna. De förefaller bilda ett cirkelsegment.