Glanshammar och Lillkyrka

2017.06.27

Snart gräver arkeologer från Arkeologgruppen AB nära dig i Glanshammar och Lillkyrka – inför VA-ledning

Under sensommaren 2017 med start vecka 34 kommer Arkeologgruppen genomföra arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar.

Örebro kommun avser att förlägga en vatten- och avloppsledning från Glanshammar till Grythem. Den aktuella sträckan är 13 kilometer lång och sträckningen följer i viss mån befintliga vägar i området. Men delar av sträckningen löper också genom brukad åkermark och skogsmark. Arkeologgruppen AB utförde under hösten 2016 en inventering för att undersöka om den planerade sträckningen kunde komma att beröra befintliga fornlämningar eller fornlämningar som ännu inte var kända. Bland annat visade sig att ledningen kommer att beröra bytomterna i Kärsta, Slyte och Brohammar, ett flertal områden med röjningsrösen och fossil åkermark, och möjliga boplatslägen. Vid Grythems gästhamn fann vi även en hällristning efter att en fastighetsägare hade rensat bort mossa från en berghäll. Resultatet från inventeringen går att läsa här.

Om du bor eller äger fastighet i något av de områden som berörs av våra arkeologiska objekt kommer vi att höra av oss till dig i god tid. Vi kommer också att ringa dig innan vi önskar beträda din mark med vår maskin (grävmaskin 14 ton på hjul). Vi kan också komma att ringa dig för att fråga om lov att korsa eller gena över din mark via ledningsområdet. Vi kommer att röra oss inom ledningsområdet och på vägarna.

Fastigheter som berörs av arkeologiska förundersökningar
Grythem 1:16, 1:18 och S:1
Götarsvik 2:6
Kärsta 1:20, 4:16, 4:18, S:3 och S:4
Åsta 5:1

Fastigheter som berörs av arkeologisk utredning etapp 2
Biverud 7:1
Blyberga 1:1
Brandstorp 1:33
Ekeberg 1:1
Glanshammar 4:13, 22:2
Grythem 1:8, 1:18, 1:20, S:1
Götarsvik 1:2, 2:6
Krogesta 2:16, 3:20, 4:4, S:1, S:2, S:3
Kärsta 1:20, 4:14, 4:15, 4:16, 8:14
Löre 1:7, 1:12, 1:25, 4:4
Slyte 4:13, 16:1
Slytebotorp 1:7

Om ni önskar nå oss och ställa frågor är ni välkomna att hör av er till vår projektledare Johnny Rönngren eller till biträdande projektledare Karin Stenström.

Johnny Rönngren (semester v27-32)
johnny.ronngren@arkeologgruppen.se
073-516 84 95

Karin Stenström (semester 31-32)
karin.stenstrom@arkeologgruppen.se
070-616 81 12