En medeltida källare i Arboga?

I slutet av november 2016 gjordes en spännande upptäckt i Arboga. Det var i samband med dräneringsarbete kring medborgarhuset som toppen på ett tegelvalv hittades. När valvet rensats fram visade det sig vara en välvd ingång till en källare och rester av en yttervägg i gråsten. Källaren är skadad sedan tidigare men valvet och delar av ytterväggen är välbevarade. Inga fynd har hittats som kan datera källaren, men det finns äldre uppgifter om en medeltida källare på platsen.
I samband med grävningen var Arboga tidning på plats och gjorde ett webb-reportage.
http://www.bblat.se/vastmanland/arboga/historisk-kallare-upptackt-i-centrala-arboga-kan-vara-medeltida