Arkeologisk undersökning i Falun

2017.07.11

Just nu är vi i Falun, vi har varit här i två veckor och vi kommer att stanna i två veckor till.

Tyvärr kan vi inte ta emot besökare då kvarteret genomgår en marksanering. Uppdraget innebär att vi ska kontrollera närområdet till Gruvbäckens flöde ner mot Faluån och Tisken. Enligt äldre kartmaterial rinner Gruvbäcken diagonalt genom kvarteret och berör den sydligaste delen av vårt undersökningsområde. Kartmaterialet visar också att områdets norra del är tomtlagd och numrerad. Tomterna ägs av en gruvpredikaränka samt två handelsmän, enligt 1761 års tomtlängd. Någonstans i kvarteret löper troligen gränsen mellan stadens och gruvans ägor.

På kartan syns undersökningsområdet med en röd oval och även de tomtnummer som omnämns ovan. På tomt 53 hittades, i och under ett massivt slagglager, ett antal stockar och träkistor som bildade ett fackverk med funktion att hålla emot trycket ifrån Gruvbäcken och stabilisera marken.

På bilden syns fackverket som stabiliserar både Gruvbäcken och marken.

I norr hittade vi delar av en eller två syllstensgrunder och en fragmentarisk stenläggning, allt från första hälften av 1700-talet.

Stenläggningen.