Arkeologi vid Drottningholm

Lovön är klassisk mark för alla arkeologer med stockholmsbakgrund. Här har hundratals studenter fått lära sig grunderna i branschen. För en del var det början på en lång yrkesbana, för andra var det första och sista gången …

Drottningsholms slottspark.

Men Lovön är också hemort för Drottningholm, ett världsarv med kunglig glans. Slottet och slottsparken lockar fler turister för varje år. Men här fanns också mer prosaiska byggnader. En av den var Drottningholms ladugård som gav viktiga bidrag till slottets försörjning. Ladugården låg nära orangeriet norr om slottsparken. Där syns ingenting idag. En liten del av ladugården berörs vid en planerad vägbreddning som ingår i arbetet med Förbifart Stockholm. Därför gör Arkeologgruppen AB en liten förundersökning på platsen. Här finns tydliga spår i terrängen men mestadels utanför undersökningsområdet. Vi har i nuläget en stensatt ränna att fundera över, en ränna som tyvärr leder ingenstans …

Drottningholms lagård.

I uppdraget ingår också att förundersöka en remsa av en bytomt. Byn hade det historiskt intressanta namnet Rinkaby. Den hade oturen att ligga nära Drottningholm. När kungen behövde mera mark fick byborna flytta, eller ”avhystes” som det lakoniskt står i källorna. Samma källor fastslår att den ”allernådigste konungen behagar” att ta Rinkabys ägor i anspråk. Detta skedde omkring år 1765 och därefter har bytomten legat för fäfot. En mindre del har lagts under plogen. I remsan närmast vägen har vi hittat spår av Norrgården, främst dess uthus. Fynden är än så länge från historisk tid men vi hoppas på lite nedslag i medeltid. Vi har ungefär en vecka på oss.

Fynden består till övervägande del av djurben.