Glas-sigill, Örebro slott

Örebro slott

2016/2017

En arkeologisk undersökning pågår för närvarande i den nordvästra delen av slottskällaren vilket är ett unikt tillfälle att få information om slottets tidiga historia och de olika källarutrymmenas funktioner.

Redan 2015 började arbetet med att golvnivån sänktes nära en meter i källarens norra del. Nu fortsätter arbetet med en schaktningsövervakning för ett nytt avlopps och ventilationssystem. Schaktet för avloppssystemet är cirka 0,6 meter djupt och här finns tjocka påförda utjämningslager, kollager och tunna trampade golvlager.

Ett större större stenfundament som kan vara rester av en ugn eller spis har också framkommit under ett golvlager. Mycket matavfall i form av obrända och brända djurben och koncentrationer med fiskben ligger i den övre golvlagren.


﷯I ett påfört sandlager hittades två kanonkulor och en muskötkula av sten. Flera glassigill har hittats, varav ett kan kopplas till ett golvlager, de övriga hittades i omrörda lager.

Glas-sigill, Örebro slott