Kvarnholmen 2016

En grund med ugn vid Saltsjön

Under några dagar med klassiskt marsväder, med allt från snö till solsken, undersökte vi en husgrund på Kvarnholmen i Nacka. Den låg i ett märkligt läge, i en ganska brant sluttning mot väster. Nedanför låg Kvarnholmsvägen och viken in mot Finnboda, därefter Saltsjöns vågor och hela inloppet mot Stockholm. Men trots den hänförande utsikten koncentrerade vi oss på Nacka 287.

 

Grunden var uppbyggd av upp till meterstora stenar, som också fungerade som terrassering, därför de grova dimensionerna. Golvytan var inte mer än drygt 15 kvadratmeter. Hälften av dessa upptogs av en ugn med en stenram och en fodring av lera kring en ugnskammare av tegel. Av denna återstod nästan bara en vällagd botten, också den av tegel, lagd på ett lager av lera. Intill ugnen hittade vi hälften av ett specialtegelblock, med ett 80 mm stort cirkelrunt hål. Plats för munstycke eller kanske tilluft? Vi har preliminärt tolkat konstruktionen som en bakugn eller en rök för fisk eller kött. Tilläggas bör att det inte fanns något kol i eller omkring ugnen och att materialet inte var markant värmepåverkat.

Platsen var extremt fyndfattig. Vi hittade ett enda fynd med daterande funktion. Det var en del av en kritpipa med trolig datering till andra halvan av 1700-talet.

Bakstugan (eller vad det nu har varit….) har sannolikt en koppling till den första bebyggelsen på Kvarnholmen, tidigare känd som Hästholmen. Den fanns här på den västra udden redan kring sekelskiftet 1700 och ska enligt uppgift ha funnits kvar till för drygt hundra år sedan, när Hästholmens båtvarv byggdes här.