Tingvalla, Karlstad

  Glänsande mynt! Grävningarna i Karlstad avslutades den 16 juni. Ett av de mer spektakulära fynden var ett kopparmynt präglat under drottning Kristinas regeringstid år 1639. Tidigare inlägg: Fina lämningar i Karlstad! För tre veckor…

Skrantåsen 2010

Undersökningar i Skrantåsen Under sommaren 2010 utförde Arkeologgruppen utredning, förundersökning och slutundersökning av boplatslämningar vid Skrantåsen i Lanna väster om Örebro. Där fanns en hällkista som undersöktes i början av 1900-talet. Vid våra undersökningar fann…