Välkommen till Arkeologgruppen AB

Arkeologgruppen i Örebro AB startade sin verksamhet i Örebro våren 2010. Numera har vi även lokalkontor i Stockholm. Vi arbetar mest i Mälardalsregionen, men tar även uppdrag i andra delar av landet.

Vi arbetar med samtliga arkeologiska tidsperioder även om läget i Bergslagen gör att vi har stor erfarenhet av undersökningar i gruv- och hyttmiljöer. Andra specialiteter är stadsundersökningar där den samlade kompetensen och erfarenheten når flera decennier. Likaså har vi specialkompetens inom keramik och glas.

Företaget har korta beslutsvägar, vilket genererar snabbhet, smidighet och effektivitet gentemot kunden. Vi har ett brett kontaktnät med personliga kontakter över hela landet till institutioner och olika nätverk. Samtliga delägare har mycket lång erfarenhet av projekt och projektledning, och samtliga har projektledarutbildning. Social kompetens och samarbetsförmåga, är två självklarheter.

Företaget lägger stor vikt på en välskött ekonomi samt en bra organisation med en väl fungerande administration. Vår vision är att tillhandahålla smidiga och effektiva lösningar av hög kvalitet till rätt pris, alltid med kunden i fokus. Som företag lägger vi stor vikt vid att skapa en bra och rättvis arbetsmiljö och har förutom vetenskapligt program även policy för jämställdhet, arbetsmiljö och etik.

Vi ser oss som en attraktiv arbetsgivare som strävar efter att våra anställda ska få så goda arbetsvillkor som möjligt. Den som är intresserad att eventuellt arbeta tillsammans med oss får gärna skicka in sin CV till info@arkeologgruppen.se.

Projekt

arkeologgruppen.se januari 9, 2018
Arkeologgruppen AB har under fem dagar i september år 2017 utfört en arkeologisk förundersökning av del ...
arkeologgruppen.se december 9, 2017
Nej, det handlar inte om nötkreatur på rymmen... Ämnet är i stället gravkor som är ett ...
Arkeologgruppen i Örebro AB juli 13, 2017
2017.07.11 Just nu är vi i Falun, vi har varit här i två veckor och vi ...
Arkeologgruppen i Örebro AB juni 28, 2017
2017.06.27 Snart gräver arkeologer från Arkeologgruppen AB nära dig i Glanshammar och Lillkyrka – inför VA-ledning ...

Vi hälsar vår nye medarbetare Per-Magnus Nilsson välkommen till Arkeologgruppen AB

Vi hälsar vår nye medarbetare Per-Magnus Nilsson välkommen till Arkeologgruppen AB. Per-Magnus är landskapsarkitekt och verksam i offentlig förvaltning i huvudsak inom samhällsplanering, miljö- och kulturpolitik. Han har arbetat som ämbetsman, handläggare och chef i kommunal och statlig förvaltning. Han har bland annat varit överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, departementsråd i Kulturdepartementet samt huvudsekreterare i tre statliga utredningar inom olika politikområden.

Per-Magnus har lång erfarenhet av tjänst inom offentlig sektor som chef, handläggare och utredare och hans erfarenheter och kunskaper inom offentlig förvaltning och politik är stor och efterfrågade. Hans arbete består i att utföra uppdrag för att utveckla verksamhet och organisation inom kommunal och statlig förvaltning som berör frågor om ekonomi, verksamhet, kvalitet, ledarskap och mentorskap. Arbetar också med samhällsplanering med stor erfarenhet från såväl statlig som kommunal samhällsplanering – särskilt i frågor om landskap, konsekvensbeskrivningar samt utpekande av och avvägningar kring riksintressen. Ger även stöd i strategiskt arbete och överväganden för utveckling av arbetet inom olika verksamheter som underlag för beställarens intressebevakning eller utvecklings- och förändringsarbete.