Välkommen till Arkeologgruppen AB

Arkeologgruppen i Örebro AB startade sin verksamhet i Örebro våren 2010. Numera har vi även lokalkontor i Stockholm. Vi arbetar mest i Mälardalsregionen, men tar även uppdrag i andra delar av landet.

Vi arbetar med samtliga arkeologiska tidsperioder även om läget i Bergslagen gör att vi har stor erfarenhet av undersökningar i gruv- och hyttmiljöer. Andra specialiteter är stadsundersökningar där den samlade kompetensen och erfarenheten når flera decennier. Likaså har vi specialkompetens inom keramik och glas.

Företaget har korta beslutsvägar, vilket genererar snabbhet, smidighet och effektivitet gentemot kunden. Vi har ett brett kontaktnät med personliga kontakter över hela landet till institutioner och olika nätverk. Samtliga delägare har mycket lång erfarenhet av projekt och projektledning, och samtliga har projektledarutbildning. Social kompetens och samarbetsförmåga, är två självklarheter.

Företaget lägger stor vikt på en välskött ekonomi samt en bra organisation med en väl fungerande administration. Vår vision är att tillhandahålla smidiga och effektiva lösningar av hög kvalitet till rätt pris, alltid med kunden i fokus. Som företag lägger vi stor vikt vid att skapa en bra och rättvis arbetsmiljö och har förutom vetenskapligt program även policy för jämställdhet, arbetsmiljö och etik.

Vi ser oss som en attraktiv arbetsgivare som strävar efter att våra anställda ska få så goda arbetsvillkor som möjligt. Den som är intresserad att eventuellt arbeta tillsammans med oss får gärna skicka in sin CV till info@arkeologgruppen.se.

Projekt

arkeologgruppen.se juni 15, 2018
I maj månad 2018 genomförde Arkeologgruppen AB en förundersökning på Källarbacken i Ekeby, Kumla. Sedan utredningen ...
arkeologgruppen.se maj 23, 2018
Just nu pågår arbeten inne på Storkyrkans gård. Tre radonbrunnar ska grävas ned av miljöhänsyn. På ...
arkeologgruppen.se maj 9, 2018
Under två soliga och varma dagar, den 7:e och 8:e maj har en utredning utförts av ...
arkeologgruppen.se januari 29, 2018
Vi har skött den arkeologiska övervakningen när grunden förstärkts i det så kallade Östra Gymnasiehuset på ...

Från tryckeriet

Under åren 2011 – 2013 genomförde Arkeologgruppen AB en större schaktningsövervakning i samband med sanering av marken vid Johannesborgs forna koboltverk i södra Närke.

Nu är äntligen boken klar! Läs om vaskverket, koboltruschen, malmens färd, det blå glaset och blåmålare. Författare är Helmut Bergold, Tomas Ekman, Johnny Rönngren, Leif Karlenby och Mathias Bäck.

Boken finns att köpa i bokhandeln.