Välkommen till Arkeologgruppen AB

Arkeologgruppen i Örebro AB startade sin verksamhet i Örebro våren 2010. Numera har vi även lokalkontor i Stockholm. Vi arbetar mest i Mälardalsregionen, men tar även uppdrag i andra delar av landet.

Vi arbetar med samtliga arkeologiska tidsperioder även om läget i Bergslagen gör att vi har stor erfarenhet av undersökningar i gruv- och hyttmiljöer. Andra specialiteter är stadsundersökningar där den samlade kompetensen och erfarenheten når flera decennier. Likaså har vi specialkompetens inom keramik och glas.

Företaget har korta beslutsvägar, vilket genererar snabbhet, smidighet och effektivitet gentemot kunden. Vi har ett brett kontaktnät med personliga kontakter över hela landet till institutioner och olika nätverk. Samtliga delägare har mycket lång erfarenhet av projekt och projektledning, och samtliga har projektledarutbildning. Social kompetens och samarbetsförmåga, är två självklarheter.

Företaget lägger stor vikt på en välskött ekonomi samt en bra organisation med en väl fungerande administration. Vår vision är att tillhandahålla smidiga och effektiva lösningar av hög kvalitet till rätt pris, alltid med kunden i fokus. Som företag lägger vi stor vikt vid att skapa en bra och rättvis arbetsmiljö och har förutom vetenskapligt program även policy för jämställdhet, arbetsmiljö och etik.

Vi ser oss som en attraktiv arbetsgivare som strävar efter att våra anställda ska få så goda arbetsvillkor som möjligt. Den som är intresserad att eventuellt arbeta tillsammans med oss får gärna skicka in sin CV till info@arkeologgruppen.se.

Projekt

arkeologgruppen.se september 21, 2018
Allmänna visningar av gravundersökningarna i Nalaviberg: 26/9 16.00 27/9 16.00 & 17.30 28/9 16.00 29/9 16.00 ...
arkeologgruppen.se september 5, 2018
[caption id="attachment_1606" align="aligncenter" width="750"] Västfronten år 1769 när Johan Sevenbom målade "Utsikt över Riddarholmen". Bakom Birger ...
arkeologgruppen.se augusti 27, 2018
RAÄ-nr Österåker 569, Smedby 19:226, Österåker socken och kommun, Uppland Grovkök och smide i Smedby Kontrasten ...
arkeologgruppen.se augusti 27, 2018
Högleds båtsmanstorp låg i Turinge socken, nära Nykvarn. Där flyttade den förste båtsmannen in strax innan ...

Gravundersökning vid Nalaviberg

Närkes största gravfält från järnåldern ligger i Nalaviberg i Viby socken. Gravfältet ingår i naturreservatet Nalavibergs ekäng, väl sevärt både för natur- och fornvänner. Genom gravfältet löper sedan gammalt ett par mindre lokalvägar. Några av gravarna har skador av vägbygge och underhåll. De gravar som är mest utsatta kommer att undersökas och tas bort. Det görs genom Arkeologgruppen AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. En första etapp utförs under veckorna 38-39, lika med de två sista veckorna i september 2018. En andra etapp sker under år 2019. Under den första etappen kommer 4-6 gravar att undersökas.

Vi har tidigare gjort ett par mindre undersökningar vid Nalaviberg, se rapport 2017:44.

Guidning på plats och andra aktiviteter finns närmare beskrivna på Örebro läns museums hemsida.