Tingvalla 2012

Under maj månad år 2012 grävde vi i kvarteret Tingvallastaden i Karlstad. Ytan var synlig från Norra kyrkogatan. Förundersökningen visade att det finns lämningar från åtminstone 1600-talet och framåt.

 

Kvarteret ligger norr om Domkyrkan. Kyrkan flyttades till sin nuvarande plats under början av 1700-talet efter en av de förödande stadsbränderna. Att man valde just den platsen beror mycket på att det här finns ett berg, man var trött på de ständiga översvämningarna som orsakade sättningar på den gamla kyrkan. Området hade fram till mitten av 1600-talet ingått i Kungsgårdens ägor.

 

Grävningen berörde två tomter, tomt 15 och 16 (kanske en bit av 17), belägna norr om Stora Herrgårdsgatan. Gatan togs ur bruk efter den stora branden år 1865.

 

Läs mer här.

 

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den 7 november 2017