Kontakt

Arkeologgruppen i Örebro AB

Drottninggatan 11

702 10 Örebro

Telefon: 019-60 90 410

E-post: info@arkeologgruppen.se

 

 

Örebrokontoret

Helmut Bergold VD,
verksamhetsansvarig, arkeolog

Telefon: 019-60 90 413

Mobil: 073-516 84 93

 

 

Leif Karlenby Fil. Dr.,
Vetenskapligt ansvarig,
arkeolog

Telefon: 019-60 90 414

Mobil: 073-516 84 94

 

Johnny Rönngren

Arkeolog

Telefon: 019-60 90 415

Mobil: 073-516 84 95

 

 

Stockholmskontoret

Annica Ramström
Projektsamordnare, arkeolog

Telefon: 019-60 90 412

Mobil: 073-516 84 92

 

 

Tomas Ekman

Arkeolog

Telefon: 019-60 90 418

Mobil: 073-516 84 98

 

 

Karin Sundberg

Arkeolog

Mobil: 073-516 84 96

 

 

Per-Magnus Nilsson

Landskapsarkitekt, utredare
f. d. överantikvarie

Mobil: 070-528 39 96

 

 

 

För att skicka e-post skriv: förnamn.efternamn@arkeologgruppen.se

Ebba Knabe
Personal- och ekonomi-
ansvarig, arkeolog

Telefon: 019-60 90 411

Mobil: 073-516 84 91

 

Morris och Dino

Assisterande grävare

 

 

 

 

 

Nina Balknäs

Arkeolog

Mobil: 073-516 84 97

 

 

Erica Strengbom

Arkeolog

Mobil: 073-516 84 99

 

 

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den15 december 2017