Välkommen till Arkeologgruppen i Örebro AB

Arkeologgruppen i Örebro AB startade sin verksamhet i Örebro våren 2010. Numera har vi även lokalkontor i Stockholm. Vi arbetar mest i Mälardalsregionen,  men tar även uppdrag i andra delar av landet.

 

Vi arbetar med samtliga arkeologiska tidsperioder även om läget i Bergslagen gör att vi har stor erfarenhet av undersökningar i gruv- och hyttmiljöer. Andra specialiteter är stadsundersökningar där den samlade kompetensen och erfarenheten når flera decennier. Likaså har vi specialkompetens inom keramik och glas.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den15 december 2017