Ekeby slutundersöks

Den 16 september kör vi igång undersökningen av Ekeby 113, eller L1979:1489 som lämningen heter i det nya systemet.

Undersökningen kommer att genomföras i två etapper under höst och vår. Den första etappen nu i höst kommer vi att bana av och undersöka den norra delen av undersökningsområdet. Där vet vi från förundersökningen (länk till rapport) att det finns ett stort antal anläggningar, främst stolphål. Fynd och datering av ett stolphål visar att vi rör oss i yngre järnålder, troligen vikingatid.

Fornlämningen ligger på ”Källarbacken” i Ekeby, ett stenkast från kyrkan vars äldsta delar är daterade till 1100-tal. I kyrkan har tidigare hittats fragment av ett gravmonument, en så kallad Eskilstunakista. Stilmässigt dateras den till cirka 1170. Det stämmer tidsmässigt väl överens med de yngsta lämningarna på Källarbacken. Men förundersökningen visade också att det finns lämningar från äldre och mellersta bronsålder, bland annat en skärvstenshög. De lämningarna kommer vi att undersöka till våren. Då kommer vi också att ha visningar för skolklasser och allmänhet.