Biverud, strax öster om Glanshammar för 6 000 år sedan

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den 7 november 2017