Rapporter år 2017

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:01

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Vatten- och avloppsledning

mellan Glanshammar och Grythem

Glanshammar och Lillkyrka socknar, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:02

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Fastigheten Venus 7 i Nora

Nora 164:1, fastigheten Venus 7 i Nora, Nora socken och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:03

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Schaktat i Skottgränd

Skottgränd, RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gamla Stan, Stockholms stad, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:04

ANTIKVARISK KONTROLL

Nyskyltat vid Täljehus

RAÄ-nr Östertälje 220:1, Ragnhildsborg 1:1, Östertälje socken,

Södertälje kommun, Södermanland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:07

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Domaregårdens gamla tomt i Hidinge by

Inför vatten- och avloppsledning i Hidinge by, Hidinge socken,

Lekebergs kommun, Närke

Sabina Larsson & Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:08

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kristina 4:264 i Sala

RAÄ 265:1, Kristina 4:264 i Sala, Sala stad och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:09

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Borttagande av kraftledningsstolpe invid hällristning

Fornlämning Borg 175:1–2, Norrköpings socken och stad, Östergötland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:10

ARKEOLOGISK KONTROLL

Arkeologisk kontroll invid fornlämning Fellingsbro 18:1

Arkeologisk kontroll invid fornlämning Fellingsbro 18:1, fastighet Lund 6:1,

Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Örebro län, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:11

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Fåfängan i Örebro

Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke

Helmut Bergold och Sabina Larsson

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:12

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2

Norra Marieberg – Moholm

Arkeologisk utredning i detaljplaneområdet Norra Marieberg,

Mosjö socken, Örebro kommun, Närke

Sabina Larsson & Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:13

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Gravar och bålplats i Berga

Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Linköping 72:1, kvarteret Laggkärlet,

Berga, Linköpings stad och kommun, Östergötland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:14

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Arkeologisk förundersökning, Karby

Inom fastigheten Karby 4:1, Össeby-Garn socken, Vallentuna kommun, Uppland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:15

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Strömsholms slott

Kolbäck 230:1, fastigheten Strömsholm 8:52, Kolbäcks socken,

Hallstahammars kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:16

ARKEOLOGISK KONTROLL

Bortgrävda gravar i Åsbro

Lerbäck 103, Åsbro S:17, Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:17

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Hägern, Nora

Nora 164:1, fastigheten Hägern 8, Nora socken och kommun,

Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:19

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNINGSCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Svanen 7 i Lindesberg

Fornlämning Linde 484:1, fastigheten Svanen 7, Lindesbergs kommun,

Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:20

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Sten- och järnålder inom kvarteret Paletten 1 i Linköping

Fornlämning Linköping 336:1, kvarteret Paletten 1,

Linköpings kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:21

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Avrättningsplatsen i Örebro

inom RAÄ-nr Örebro 63:1, fastigheten Nikolai 3:260,

Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:22

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING, SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Kungsängens kyrka – värme och vatten

Kungsängens kyrka, Kungsängens Kyrkby,

Kungsängens socken, Upplands Bro, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:23

ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Fem bebyggda bytomter i västra Närke

Binninge, Via och Logsjö i Edsbergs socken

Lekebergs kommun, Närke

Alavi och Nälön i Hardemo socken

Kumla kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:25

ARKEOLOGISK FORSKNINGSUNDERSÖKNING

Sentida brandpåverkan på

kolbotten och kolarkoja i Fläckebo

Fläckebo 142 och 143, Fläckebo socken och Sala kommun, Västmanland

Nina Balknäs & Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:26

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Lindesberg Lejonet 16

Linde 484:1, kvarteret Lejonet 16, Linde socken,

Lindesberg kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:27

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Moränget – en medeltida åker
och platsen för en senmesolitisk slagplats

Arkeologisk förundersökning inom del av fastigheten Hedemora 2:79–82, Hedemora kommun, Dalarnas län

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:29

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Hisschakt i kvarteret Bryggmästaren 7

RAÄ-nr Stockholm 103:1, Klara Norra Kyrkogata, Stockholm stad, Uppland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:31

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Folkvandringstida – vendeltida härd i Jäder

Jäder 56:1, Jäder 231, Jäder 66:1, Jäder 67:1, Jäder 59:1, Jäder 76:1, Jäder 77:1, Jäder 78:1-3, Jäder 149:1, Jäder 156:1 inom fastigheterna Stensborg 1:1, Fässlinge 1:5, Stora Malmö 6:3, Jäders Åsby 1:13, Edeby 2:2, Edeby 3:1, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:32

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Härdar och stolphål intill gravfälten Hammarby 20:1 och Hammarby 17:1

St Tidö 1:6, Hammarby socken, Eskilstuna kommun, Södermanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:33

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning vid Kils kyrka

Kils Prästgård 1:2, Kils socken,

Örebro län, Närke

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:34

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Ullvi i Irsta

Fastigheten Ullvi 3:639, Irsta socken,

Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:37

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Billsta i Västerås

Billsta, fornlämning Västerås 66:1–2 och 68:1, del av fastighet Västerås 4:79, Västerås socken och stad, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:38

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Frode, Köping

RAÄ 148:1, kvarteret Frode 1 och 2,

Köpings socken och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:39

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Nordanby gärde

Västerås socken, fastighet Västerås 4:63 och 4:90, Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:40

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schakt i Nygatan, Arboga

Guldsmeden 33, Arboga stad 34:1, Arboga kommun och socken, Västmanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:41

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Stenkällare vid Medborgarhuset i Arboga

Kvarteret Lyran, Medborgarhuset,stadslager 34:1,

Arboga kommun och socken, Västmanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:42

ARKEOLOGISK UTREDNING

Råsta

Råsta 1:6, Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:46

ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Ledningsdragning i Norra Klysna by

Ervalla socken, Örebro kommun, Västmanland

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:47

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2

Bytomtslämningar vid

Domaregårdens gamla tomt

Inför planerad byggnation inom fastigheten Hidinge 10:4, Hidinge socken,

Lekebergs kommun, Närke

Karin Stenström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2017:48

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Utbyggnad av kapell vid Svedvi kyrka

Fastigheten Berga 4:21, Svedvi socken,

Hallstahammar kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:49

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Häradsvallen i Mantorp

Häradsvallen 1:133 samt del av Viby-Olofstorp 4:4 och Fall 1:12,
Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland

Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:50

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Boplatslämningar i Ekeby

Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby socken, Kumla kommun, Närke

Nina Balknäs

Lst dnr 431-18-2017

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:51

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Utredning i Samsala

Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsbergs socken och kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:52

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Huslämningar och
järnframställning i Långgälla by

Inför arbetet med ny detaljplan för fastigheterna Långgälla 1:16 och 1:27,

Kumla socken, Kumla kommun, Närke

Karin Stenström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:54

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning

vid Äspenäs i Karlskoga

Karlskoga socken och kommun, Värmland

Annica Ramström

Lst dnr 431-1905-2017

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:55

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Kvarteret Tennstopet

Örebro 83:1, kvarteret Tennstopet,

Örebro socken och kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:56

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Gång och cykelväg i Hall

Östertälje 110:1 Hall 4:4, Östertälje, Södertälje kommun,

Stockholms län, Södermanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:57

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Muren i Tyska Brinken

RAÄ-nr Stockholm 103:1, Gamla Stan, Stockholms stad, Stockholms län

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:59

ARKEOLOGISK SCHAKTÖVERVAKNING

Omläggning av Västerhaninge kyrkas bogårdsmur

Västerhaninge kyrka, Åby 1:51,

Västerhaninge socken,

Haninge, Södermanland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:60

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning

i Hammarby och Kjula

Hammarby 4:1, Hammarby 20:1, Hammarby 57:1,

Kjula 63:1 och Kjula 63:3. Inom fastigheterna Forshem 1:1,

Kjula Berga 1:21, Stora Tidö 1:20, Hammarby och Kjula socknar,

Eskilstuna kommun, Södermanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:63

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Östra Vingåker 27:1

RAÄ-nr Östra Vingåker 27:1, fastigheten Sjöholm 2:1,

Östra Vingåker socken, Katrineholms kommun, Södermanland

Karin Stenström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2017:64

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Gränsen mot medeltiden på Mosjö bytomt

Fornlämning Mosjö 46:1, Mosjö socken, fastighet Törsjö 1:31, 1:34,

Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB