Rapporter år 2016

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:01

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Romersk järnålder i Sörlunda

Dalskogen 1:2, Lindesbergs kommun och socken, Västmanland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:02

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Galgberget i Linköping

RAÄ 568:1, Innerstaden 1:1, Linköpings kommun och socken, Östergötland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:03

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Utredning etapp 1 inför
ny detaljplan i centrala Bromma

Riksby med flera, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland

Annica Ramström & Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:04

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING

Kabelgrävning i Knista kyrkogård

Knista Kyrka 1:1, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:05

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Mer värme i Vintrosa kyrka

Vintrosa Prästgård 3:1, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke

Nina Balknäs

 

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:06

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning i Lanna

Vreten 2:1, Skärmartorp 1:31 m.fl., Hidinge socken,

Lekebergs kommun, Närke

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:07

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE

Röjningsrösen i Bredgården

RAÄ Järfälla 468, Järfälla socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman & Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:08

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Kvarteret Husaren 2

RAÄ 83:1, kvarteret Husaren 2, Örebro stad och kommun, Närke

Madeleine Forsberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:09

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING

Länna kyrka

Länna kyrka, Lännaby 1:15 och 9:1,
Länna socken, Norrtälje kommun, Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:10

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Under fontänen på Hagatorget

RAÄ 14:1, Söderköping 3:63, Söderköpings stad och kommun, Östergötland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:11

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Ett schakt i Kvarngatan

Linde 484:1, Lindesås 1:1, Lejonet 7,

Lindesbergs kommun och socken, Västmanland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:12

SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Glasstorget i Nora

RAÄ 164:1 i Nora kommun och Nora socken, Västmanlands län

Ebba Knabe

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:13

ARKEOLOGISK UTREDNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3

RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken,

Lekebergs kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:14

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

OCH KOMPLETTERANDE UTREDNING

Arkeologi längs Glanshammarsvägen

Förundersökning och kompletterande utredning inför bygget av gång-

och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö, Glanshammars och

Rinkaby socknar, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:15

ARKEOLOGISK KONTROLL

Kägleholms slottsruin
– spår efter tegelproduktion

RAÄ 8:1, Kägleholm 1:74 med flera, Ödeby socken,
Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:16

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Jorden runt Sköllersta kyrka

Sköllersta Prästgård 3:1, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke

Nina Balknäs

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:17

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Teatern 11, Falun

Falun 68:1, kvarteret Teatern 11, Falu socken och kommun, Dalarna

Helmut Bergold och Madeleine Forsberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:18

ARKEOLOGISKA FÖRUNDERSÖKNINGAR

OCH KOMPLETTERANDE UTREDNING

Arkeologiska förundersökningar
längs väg 50, Åsbro – Askersund

RAÄ Lerbäck 268:1, 356:1 och 1015,
Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Närke

Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:19

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Mekanikern i Örebro

RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke

Ebba Knabe

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:20

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning i Sköllersta

Sköllersta 115, Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:21

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Bebyggelse under Torgparken i Askersund

Förundersökning i form av schaktningsövervakning vid anläggande av

ny park inom fornlämning Askersund 187:1, Askersunds kommun, Närke

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:22

SÄRKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Järnframställning och
odling vid Lilla Hammarsundet

Arkeologiska undersökningar inför bygge av väg 49, etapp 2, delen

Gustavstorp–Rude. RAÄ Askersund 232 och 233, fastigheten Öna 1:4,

Askersunds socken och kommun, Örebro län, Närke

Leif Karlenby (Red.)

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:23

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Norra Smedjebacken – arkeologisk förundersökning inom Grillgården 3

RAÄ 83:1, Grillgården 3, Örebro socken och kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:24

ARKEOLOGISK KONTROLL

Munsö kyrka, förbättrad takavvattning

Munsö kyrka, Munsö socken, Ekerö kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:25

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Lokalvägar längs väg 50
inom fastigheten Stjärnsund 8:8
i Askersunds kommun

Fastigheten Stjärnsund 8:8,
Askersunds kommun och socken, Närke, Örebro län

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:26

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Rester av hus på Skeppsholmen

RAÄ Stockholm 103:1, Stockholms stad och kommun, Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING

Stenig terräng i Kista äng

RAÄ-nr Spånga 276:1–2, Akalla 4:1, Spånga socken,

Stockholms kommun, Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:28

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteren Gåsen och Lejonet i Lindesberg

Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 484:1, Lindesberg

stad och kommun, Linde socken i Närke, Örebro län

Ebba Knabe

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:29

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Bergvärmeschakt vid Västergården

RAÄ-nr Djurö 64, Djurö socken, Värmdö kommun, Uppland

Ola Winter

 

2016:30 UTGÅR

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:31

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Gravfältet Hardemo 13:1

Arkeologisk förundersökning invid fornlämning Hardemo 13:1,

fastighet Hardemo-Källtorp 1:1, Kumla kommun, Närke

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:32

ARKEOLOGISK UTREDNING

Gäddeby i Glanshammar

Arkeologisk utredning inför anläggande av nytt avlopp inom

fastigheten Gäddeby 1:1, Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:33

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Medeltida bytomt i Mosås 4:10

Fastigheten Mosås 4:10, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke

Madeleine Forsberg och Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:34

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Hökenbergsgränd, Rådhusgatan och Skottgränd

Arboga stad 34:1, Arboga stad och kommun, Västmanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Tallbohov

RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15,

Järfälla socken och kommun, Uppland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:37

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning i Åsta

Åsta 4:1, Björkskog socken, Kungsörs kommun, Västmanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:38

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning söder om Fjugesta

Fjugesta socken, Lekebergs kommun, Närke

Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:40

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Ny väg till Täby IP

Prästgården 2:1 och 2:5, Täby socken och kommun, Stockholms län

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:41

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Mörby, Turinge, avgränsning för detaljplan

Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:42

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING, SCHAKTKONTROLL

Schakt i Stureparken

Stureparken, RAÄ-nr Stockholm 120:1, Östermalm,

Stockholms stad, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:43

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning vid Heds prästgård

RAÄ 81:1, fastigheten Heden 1:10, Heds socken,

Skinnskattebergs kommun, Västmanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:44

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING OCH FÖRUNDERSÖKNING

Utmarkslämningar

vid Råberga by

Arkeologisk undersökning av fornlämning Täby 19 och förundersökning vid fornlämning Täby 80:1 och 81:1, fastighet Råberga 5:8, Täby socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby med bidrag av Agneta Flood, Jens Heimdahl och Kalle Thorsberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:45

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schakt i Västra Kanalgatan

RAÄ-nr Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:46

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Åker- och utmark i Stenhagen

Skönberga-Husby 11:83 och Högby 1:108, Skönberga och Drothems socknar, Söderköpings kommun, Östergötland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:47

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Brandstationen i Örebro

Kvarteret Brandstationen, Örebro 83:1, Örebro stad och kommun, Närke

Helmut Bergold och Ebba Knabe

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:48

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Lagerhuset 4

Örebro 83:1, kvarteret Lagerhuset 4, Örebro stad och kommun, Närke

Helmut Bergold och Ebba Knabe

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:49

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fälvi i Dingtuna

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planer på nybyggnation inom fastigheten Fälvi 1:2, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:50

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Ingarvet 1:1

Ingarvet 1:1, Falu stad och kommun, Dalarna

Helmut Bergold och Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:51

ARKEOLOGISK UTREDNING

Stensträngar i skogen utanför Löpdal

Utredning inför byggnation av enfamiljshus i Löpdal,

Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:52

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning i Karby, Vallentuna

Inom fastigheten Karby 4:1, Össeby-Garn socken,

Vallentuna kommun, Uppland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:53

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Under golvet i Askers kyrka

RAÄ-nr Asker 212, Askersby 22:1, Askers socken, Örebro kommun, Närke

Nina Balknäs med bidrag av Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:54

ARKEOLOGISK UTREDNING

Invid Lekebruket

Arkeologisk utredning invid Knista 73:1 inom fastigheten Lekeberga 1:5,
Knista socken, Lekebergs kommun, Närke

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:55

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schakt på Stortorget

RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:57

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Kvarteret Verkstaden i Askersund

Askersund 187:1, Verkstaden 1 och 6,

Askersunds kommun och socken, Närke, Örebro län

Madeleine Forsberg & Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:58

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Disponenten i Sala

Fastigheten Disponenten 1 och del av Kristina 4:5, Sala kommun och stad, Västmanland, Västmanlands län

Helmut Bergold

 

2016:59 UTGÅR

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:60

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Spår av gamla Järnagatan

RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:61

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Borgmästarens löneåker i Söderköping

Söderköping 3:63, 3:28 och 3:45, Söderköpings socken och kommun, Östergötland

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:62

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Oxhagen i Kårsta

Kårsta 11:5, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:63

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Mellan två vägar
– arkeologisk utredning i Lanna

Hidinge Lanna 1:15 m.fl., Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:64

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Utredning etapp 2, Riksbyområdet, Bromma

Riksby med flera, Stockholms stad och kommun, Stockholms län, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:65

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Väg 50 mellan Brattebro backe och länsgränsen,

arkeologisk utredning etapp 1

Hammar socken, Askersunds kommun, Närke

Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:66

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Arkeologisk utredning etapp 1 mellan E4:an och Grana, väg 268, samt utredning etapp 1 och 2

Hammarby trafikplats

Hammarby, Fresta och Vallentuna socknar,

Upplands Väsby och Vallentuna kommuner,

Uppland

Annica Ramström

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:67

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Schaktningar invid gropkeramisk boplats

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Myrby 2:1, Romfartuna socken och Västerås stad, Västmanland

Leif Karlenby

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:68

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Elledningschakt i Vasagatan, Örebro

RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Arkeologisk utredning etapp 1
invid Nykroppagatan i Farsta

Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland

Karin Sundberg

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:71

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Vikingatida boplatslämningar
och en stensättning i Barva

Barva 37:1, 38:1, 39:1, 40:1, 41:1, 45:1, 107:1–3, 112:1 och 146:1

inom fastigheterna Skäggesta 5:1, Lindholm 2:1, Yttersta 1:1

Barva socken, Eskilstuna kommun, Södermanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72

ARKEOLOGISK KONTROLL

Dalmark 1:4

Dalmark, vid fornlämning Hammar 81:1, Hammar 83:1 och Hammar 223:1

inom fastigheterna Dalmark 1:4 och Dalmark 1:5 i Askersunds kommun,

Örebro län

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:73

ARKEOLOGISK UTREDNING

Kapellbacken i Eskilstuna

RAÄ 260:1, Eskilstuna kommun och socken, Södermanland

Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:74

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE

Begränsning av Sorgen i Venngarn

RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken,

Sigtuna kommun, Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:75

ARKEOLOGISK KONTROLL

Sanering av förorenad mark på fastigheten Kristina 4:264 i Sala

Fornlämning Sala stad 264:1 och Sala stad 265:1,

Sala socken och kommun, Västmanlands län

Helmut Bergold

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:76

ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1

Utredning vid Närtuna-Ubby

RAÄ-nr Närtuna 208:1, 209:1 och 209:2,
Närtuna socken, Norrtälje kommun, Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:77

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Gravar vid Haken och Hörnet

RAÄ-nr Sollentuna 46:1–2 och del av RAÄ-nr Sollentuna 47:1,

Haken 20 och Hörnet 24, Sollentuna socken och kommun,

Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:78

ARKEOLOGISK KONTROLL

Edebo kyrka, vattenavledning

Edebo kyrka, Edebo socken, Norrtälje kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:80

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Kvarteret Mars i Nora

RAÄ Nora 164:1, Nora socken och kommun, Västmanland

Sabina Larsson

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:81

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schakt vid kvarteren Pegasus och Bootes

RAÄ-nr Stockholm 103:1,
Stockholms stad och kommun,

Uppland

Ola Winter

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2016:83

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Kvarteret Venus

RAÄ-nr Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland

Annica Ramström & Erica Strengbom

 

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:84

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning

vid Nyströmska gården

Kvarteret Hermoden i Köping

RAÄ 148:1 stadslager, Köpings kommun och socken, Västmanland

Erica Strengbom

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB