Arkeologgruppen Rapport 2015:01

Schaktningsövervakning i Nybergets hytta

RAÄ 126:1, Fastigheten Nyberget 1:4, Lekebergs kommun,

Linde socken, Västmanland, Örebro län

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:02

En kokgrop i Grebo

RAÄ 54, 131:2, 150:1, 168:1, fastigheten Lundby 1:1, Norrby 1:18,
Åtvidabergs kommun, Grebo socken, Östergötlands län

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:03

Keramikfynd i Hallsta

Arkeologisk utredning etapp 2 invid fornlämning Romfartuna 143:1-3 och 169:1, fastighet 1:2, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:04

"Ättubacken" vid Hammars kyrka

Hammar 121:1, fastighet Hammar 144:1, Askersunds kommun,
Hammar socken, Närke, Örebro kommun

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:05

Kvarnholmen. Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen

RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:06

Boplatslämningar i Högeråsen

Fastigheten Norra Höga 1:23, Hallsbergs kommun, Viby socken,
Närke, Örebro län

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:07

UTGÅR

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:08

Drottningparken, Örebro

Förundersökning
RAÄ 83:1, Örebro socken och kommun, Närke

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:09

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Ett schakt i Humlegården 12

RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:10

Granne med Apollo Grannus – bronsålder och järnålder inom Fycklinge

Invid Björksta 39:1, 176:1, 177:1, 183:1 och 334:1. Fycklinge 1:17 i Kärsta, Björksta socken, Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:11

Munkatorp. Ny industrimark vid Munkatorp

Olaus Petri 3:180, Örebro socken och kommun, Närke

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:12

En villatomt i Badelunda

Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:13

Värme i Gällersta kyrka

Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:14

Västra hamnen i Karlstad

RAÄ 30:1, Karlstad 1:1, Karlstad socken och kommun, Värmland

Madeleine Forsberg och Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:15

Ruddammsgatan, Eskilstuna

RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:16

Små schakt vid Nikolai kyrka i Örebro

Örebro 83:1, Nikolaikyrkan 1, Örebro socken och kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:17

Skönhetsingrepp på Nora kyrkogårdsmur

RAÄ 164:1, Kyrkan 1, Nora kommun och socken, Västmanland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:18

Slutundersökning i form av schaktningsövervakning

Johannesborgs vaskverk

RAÄ Hammar 13:1, Åmmestorp 1:7,

Hammar socken, Askersunds kommun, Närke

Helmut Bergold, Therese Ekholm och Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:19

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Stadsexpansion på Prästgärdet i Köping

RAÄ 148:1, Innerstaden 1:1, Mimer 4 och Mimer 6,

Köpings socken och kommun, Västmanlands län

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:20

Arkeologisk övervakning, geoteknisk undersökning

Källtorp, Nacka

RAÄ Nacka 27:1, Erstavik 25:1, Nacka kommun och socken, Södermanland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:21

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Danvikens hospital

RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:22

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Ett schakt i Brunnsgatan

RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1

Nyköpings socken och kommun, Södermanland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:23

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Rockelsta krog, Gillinge 1:3 och Rockelsta 4:1, Angarns socken,
Vallentuna kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:24

Arkeologisk utredning etapp 2

Tomtavstyckning i Skrehällabergets skugga

Norra Bro 5:7, Örebro kommun, Gällersta socken, Närke, Örebro län

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:25

Arkeologisk förundersökning

Utanför kyrkogårdsmuren

Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Askersund 187:1,

Askersunds socken och kommun

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:26

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte

Flängan 1:50

Flängan 1:50, Norberg 57:1, Norbergs socken

och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:27

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Grytbitar- utredning vid Gryts bytomt

RAÄ 59:1, Gryt 11:2 och 11:11, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:28

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Två små schakt vid rådhuset i Söderköping

RAÄ 14:1, Söderköping 2:84, Söderköpings kommun och stad, Östergötland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:29

Arkeologisk förundersökning

Spår av mänskliga aktiviteter inom Sjunningsfält i Mjölby

Förundersökning inom fastigheten Mjölby 40:7,

Mjölby socken och kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:30

Arkeologisk förundersökning och utredning

Odling på marginalen

Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområde, fornlämning

Gällersta 37:1 och arkeologisk utredning, etapp 2, av möjligt

boplatsläge inom fastigheten Ånsta 20:223 i Örebro kommun,

Gällersta socken, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:31

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14

Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun,

Hackvads socken, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:32

Arkeologisk utredning etapp 2

Västnora, avstyckning

RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23,

Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:33

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Bergvärme i kvarteret Tullen

RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:34

Arkeologisk schaktningsövervakning i form av förundersökning

Busstorget i Sigtuna

RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:35

Arkeologisk antikvarisk kontroll

Antikvarisk kontroll vid Trummelsbergs bruk

Västervåla 42:1, hyttområde, del av fastigheten Djupnäs 1:3,

Västervåla socken, Fagersta kommun, Västmanland

Erica Strengbom

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:36

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Köpings torg avskalat

RAÄ 148:1, Köpings socken och kommun, Västmanland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:37

Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning

Ledningsdragningar genom bebyggda bytomter

Fiskinge, Menigasker och Via i Askers socken, Örebro kommun

Tarsta i Sköllersta socken, Hallsbergs kommun

Snarvi och Frösvi i Edsbergs socken, Lekebergs kommun

Närke

Nina Balknäs

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:38

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Kvarteret Valsen 4

Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken,
Norrköpings kommun, Östergötland

Anne Naumanen

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:39

Mosås gamla bytomt

Arkeologisk utredning av fornlämning Mosjö 46:1, inom fastigheterna

Mosås 14:1 och 14:2, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby & Anne Naumanen

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:40

Skärvsten, fossil åkermark och stensättningar i Edsberg

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid Edsberg 82:1 och 96:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke

Nina Balknäs

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:41

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Axberg–Åby

Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken,

Örebro kommun, Örebro län, Närke

Anne Naumanen

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:42

Forsbacka bruk

Hytt- och hammarområde, Valbo 135:1,

Valbo socken och Gävle kommun, Gästrikland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:43

Arkeologisk förundersökning

Lindesby bytomt

Linde 508:1, Lindesby 1:65, Lindesby socken,

Lindesbergs kommun, Västmanland

Nina Balknäs

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:44

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Schaktningsövervakning vid Glasgatan och Torggatan i Köping

RAÄ 148:1, Glasgatan och Torggatan,

Köpings kommun och socken, Västmanland

Erica Strengbom

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:45

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Schaktningsövervakning i Svärtinge

Svärtinge 1:6, Östra Eneby socken,
Norrköping och Östra Eneby kommun, Östergötland

Erica Strengbom

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:46

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Ny kabel vid Steninge slott

RAÄ Husby-Ärlinghundra 101:1, Steninge 1:20,

Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:47

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Borgmästargatan – Stora hotellet i Nora

Fornlämning 164:1, Lejonet 7, Nora socken och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:48

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Nedan gamle Ramens stuga

Arkeologisk utredning inom Ramsta 1:6, Björksta socken,

Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:49

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Grophuset i Lännäs

Lännäs 169:1 och 170:1, Lännäs Klockarjord 1:1,

Lännäs socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby & Anne Naumanen

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:50

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Moränget

Utredning i Östra Tviksta, Hedemora 6:1, 2:79–82,

RAÄ 468:1, Hedemora socken, Hedemora kommun, Dalarna

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:51

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Norsen

Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:52

Tremansbacken i Rottneros

Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11

i Sunne kommun, Värmland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:53

Arkeologisk förundersökning, schaktövervakning

Vid kvarndammen i Norrtälje

RAÄ Norrtälje 42:1, Uttern 1, Norrtälje socken och kommun, Uppland

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:54

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte

Avgränsat i Skå och Sånga

RAÄ-nr Skå 92:1 och Sånga 10:1, Skå och Sånga socknar,

Ekerö kommun, Uppland

Ola Winter

 

Arkeologgruppen rapport 2015:55

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fiskvårdande åtgärder  vid Flosjöhammare i Hällefors kommun

Fiskvårdande åtgärder, Flosjöhammare,

Hällefors kommun, Grythyttan 123:1, Närke

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen rapport 2015:56

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Bråfors bergsmansgård

Bråfors bergsmansgård, Norberg 80:1 och Norberg 498:1,

Norbergs socken och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2015:57

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning vid Korsgatan

Korsgatan 1:14, Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke

Erica Strengbom

 

Arkeologgruppen rapport 2015:58

Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll

Västra kanalgatan och kvarteret Venus i Södertälje

RAÄ Södertälje 133:1, Södertälje socken och kommun, Stockholms län

Erica Strengbom

 

Arkeologgruppen rapport 2015:59

Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll

Kornhamnstorg

Kornhamnstorg, Stockholm 103:1, Gamla Stan 1:30,

Stockholms stad, Stockholms län

Tomas Ekman

 

Arkeologgruppen rapport 2015:60

Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning

Väster om Edsbergs kyrka

Edsbergs klockarbol 1:1, Edsberg socken, Lekebergs kommun, Närke

Nina Balknäs

 

Arkeologgruppen rapport 2015:61

Arkeologisk utredning etapp 1

Arkeologisk utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 77

Gottröra, Rimbo, Skederid samt Husby-Sjuhundra socknar,

Norrtälje kommun, Uppland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen rapport 2015:62

Arkeologisk utredning etapp 2

Boplats på Egnahemsgatan

Hageby 4:2, Sankt Johannes socken och Norrköpings kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

 

Arkeologgruppen rapport 2015:63

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning

Stenvalvsbron i Vekhyttan

Inom fornlämningsområdet för Kvistbro 23:1, väg 558,

Vekhyttan 3:11 och 4:26 i Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke

Nina Balknäs

 

Arkeologgruppen rapport 2015:64

Arkeologisk kontroll

Schaktning i Segersjö

Arkeologisk kontroll vid arbeten invid fornlämning Lännäs 50:1,

Lännäs socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen rapport 2015:65

Arkeologisk undersökning, schaktövervakning

Kvarteret Iris

RAÄ 103:1, Kvarteret Iris 14, Gamla Stan, Stockholms stad, Södermanland

Madeleine Forsberg

 

Arkeologgruppen rapport 2015:66

Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning

Kvarteret Tingvallastaden

Tingvallastaden 3:13, RAÄ Karlstad 30:1,

Karlstad socken och kommun, Värmland

Ebba Knabe med bidrag av Helmut Bergold och Annica Ramström

 

Rapporter år 2015

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB