Rapporter år 2014

Arkeologgruppen Rapport 2014:01

Torplämningar och gravrösen på höjden

Utredning etapp 1 inför planerat vindkraftverk ”Äsprilla” inom Hultatorp och Trishult i Fröderyds och Lannaskede socknar, Jönköpings län, Småland

Leif Karlenby.

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:02

Åsbro-Askersund. Särskild utredning etapp 1 inför ombyggnad av väg 50 Lerbäcks och Askersunds socknar, Närke

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:03

Kompletterande utredning Kolmården 1:6

Östergötlands län, Norrköpings kommun, Krokeks socken,
fastigheten Kolmården 1:6

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:04

Schaktningsövervakning i Kuddby invid fornlämningarna Kuddby 19:1, 183, 216, 217 och 265, i området mellan Örminge och Berga i Kuddby socken, Norrköpings kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:05

Ombyggnad av kraftledning genom gruvområden Fagersta 81:1, 83:1, 86:1, 88:1, 91:1 och 113:1, Semla 11:1, Fagersta socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:06

Arkeologisk undersökning

Gårdsmiljöer i kvarteret Lodet

Kvarteret Lodet 7, del av RAÄ 83:1

Örebro stad och kommun, Örebro län

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:07

Boplatslämningar, gravar och en stensträng invid stora stenen i Storsicke

RAÄ Glanshammar 32, fastighet Husby 8:1, Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:08

Torgundersökningar i Askersund – schaktningsövervakningar åren 2012–13

RAÄ Askersund 187:1, Askersunds socken, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:09

Kallmora bergtäkt

Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:10

Inventering för gång- och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö Glanshammar och Rinkaby socknar, Örebro län och kommun, Närke

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:11

I gravars närhet

För- och slutundersökning av rituella lämningar i anslutning till fornlämningen

Svedvi 45:1–2, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:12

Hållstugan 28 i Örebro

RAÄ Örebro 83, Örebro socken och kommun, Närke

Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:13

Schaktningsarbeten vid Picassoudden

Förundersökning inom gränsbestämt fornlämningsområde till Kristinehamn 16:1, fastighet Södra Dye S:91, 1:165, 1:167, 1:169, Kristinehamns socken och kommun, Värmland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:14

Under vardagsrummet i Sala–Ösby 2:39

Fastigheten Sala-Ösby 2:39, Sala kommun och socken, Västmanland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:15

Kart- och arkivstudier rörande ny sträckning av väg 50, Medevi-Brattebro backe. Närke Hammar socken, delar av fastigheterna Brunn, Dalmark, Hulta, Kvarngården, Nydalen, Rå, Slätrask,Stora Forsa, Stordalen och Södra Kärra Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:16

Oxgropen i stadens södra utkant

Arkeologisk utredning i kvarteret Tågmästaren 25, Nikolai 3:287 m.fl.,
Örebro socken och kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:17

Trädgårdsgatan i Skänninge

RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län

Madeleine Forsberg

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:18

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Örebro flygplats

Fastigheterna Vallbytorp 5:1, Råberga 5:8, Råberga 5:10, Falltorp 1:2 och Falltorp 1:3, Täby och Vintros socknar, Närke

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:19

Gravar och spår efter bosättning i Tillberga

Fornlämning Tillberga 105:1, Hedensberg 7:5, Tillberga socken, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:20

Gästgiveriet i Rudsbyn

Fastigheten Rudsbyn 1:65, Långseruds socken, Säffle kommun, Värmland Helmut Bergold och Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:21

Schaktningsövervakning i Gamla Skolgatan, Söderköping

RAÄ 14:1, fastigheten Söderköping 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:22

Eldsboda i Hallstahammar. Arkeologisk utredning etapp 2 invid fornlämning Hallstahammar 290:1, fastighet Eldsboda 3:1, Hallstahammar socken och kommun, Västmanlands län. Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:23

Ängelsberg

Arkeologisk antikvarisk kontroll av fornlämning 20:1, fastighet Ängelsberg 20:1, Västervåla socken, Fagersta kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:24

Åsbro-Askersund, arkeologisk utredning etapp 2

Arkeologisk utredning etapp 2 samt kompletterande utredning etapp 1 inom tre tidigare undantagna områden inför utbyggnad av väg 50 i Lerbäcks och Askersunds socknar, Närke

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:25

Underhåll i Gamla Skolgatan i Södersköping. Raä 14:1, fastigheten 3:63, Söderköpings kommun och socken, Östergötland. Johnny Rönngren.

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:26

Kvarteret Björktrasten 2

Inom fornlämningsområde till RAÄ Kristinehamn 43, Kristinehamns kommun, Varnums socken, Värmland

Nina Balknäs och Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:27

Boplatslämningar i Eldslösa

Utredning inom fastigheterna Mjölby 40:7 och Eldslösa 10:1, Mjölby socken och kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:28

Hisschakt i Kungsuddens källarvåning

RAÄ 1:1 och 2:1, fastigheten Norra kungsladugården 1:21, Kungs-Barkarö socken, Kungsörs kommun, Västmanland

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:29

Utredningsgrävning för gång- och cykelväg mellan Glanshammar och Myrö

Arkeologisk utredning etapp 2

Glanshammar och Rinkaby socknar, Örebro kommun och län, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:30

Skräpgrop i Husby 7:2. Glanshammar 33:1 och 185:1, Glanshammars socken, Örebro kommun i Närke. Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:31

Fibertillskott i Övra Östa

Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista Kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:32

Långtjärnen-Mombyåsen

Arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad av kraftledning i Svärdsjö socken i Dalarna och Ovansjö socken i Gästrikland

Mikko Helminen

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:33

Skogsborg

Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:34

Kutlurarvsanalys väg 50, Brattebo backe - Nykyrka,
Örebro och Östergötlands län

Helmut Bergold, Mikko Helminen, Annica Ramström och Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:35

En vikingatida hallbyggnad vid Alvastra kloster

RAÄ Västra Tollstad 1:1 och 296:1, fastigheten Alvastra 5:1, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:36

Lindesby

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför planerat bostadsbygge i Linde socken i Västmanland, Örebro län

Mikko Helminen och Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:37

Varamon vid Vättern

Utredning inom fastigheterna Varamobaden 1:68, Fingersvampen 11 och Agneshög 3:1, Motala socken och kommun, Östergötland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2014:38

Framnäs i Ekeby-Almby

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning
av Örebro 36:1 inför planerat bostads-bygge i Almby socken,
Örebro kommun, Närke

Mikko Helminen och Leif Karlenby

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB