Arkeologgruppen Rapport 2013:01

I närheten av kung Sigges sten

Lunger 10:2, Götlunda 51 :1–3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:02

Ny vägsträckning förbi Fors

Förundersökning av del av fornlämning Folkärna 333:1 (och 231:1)
inom fastigheten Lilla Dicka 1:3 och 10:1 i Folkärna socken,
Avesta kommun, Dalarna

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:03

Fjärrkyla i södra Örebro

Örebro RAÄ 83:1, Örebro socken, Örebro kommun, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:04

Kvarteret Ekorren, Nora resecentrum

Västmanland, Nora socken, Nora kommun, del av RAÄ 164:1

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:05

Kvarteret Freja i Karlstad.

Kvarteret Freja 7, RAÄ Karlstad 30:1,
Karlstads socken och kommun, Värmland

Ebba Knabe, Helmut Bergold och Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:06

Bronsåldersboplatser i Tortuna och Kärsta

Arkeologisk antikvarisk kontroll invid Tortuna 304 m.fl. i Tortuna socken
och Björksta 93:1 i Björksta socken, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:07

Örebro slott – Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning

RAÄ Örebro 29:1, Örebro kommun, Örebro socken, Närke

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:08

Biskopsgatan – Badhusgatan

Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:09

Görla

Uppland, Norrtälje kommun, Frötuna socken,
delar av fastigheterna Görla 8:1 och Görla 4:1

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:10

Gravfältet Frötuna 43:1 i Görla

Uppland, Norrtälje kommun, fastigheten Görla 1:7

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:11

Hästa

RAÄ Stockholm 250 m fl. Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:12

Bisättningsbyggnad vid Hallsbergs sockenkyrka

Klockarlyckan 1:1, Hallsbergs socken och kommun, Närke

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:13

Stenålder i Getå

Fastighet Getå 1:2, Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:14

Utredning vid Kusta inom riksintresset Irsta U31

fastigheten Kusta 3:3, invid fornlämning Irsta 183:1 och 220:1, Irsta socken,

Västerås kommun, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:15

Utredning i Rimforsa

Östergötland, Kinda kommun, Tjärstad socken,
Fastighet Rimforsa 9:43 och 2:65

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:16

Vibyn i Frövi

Västmanland, Örebro län, Näsby socken,fastighet Vibyn 1:23, 1:24, 1:25, S:1 Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:17

VA-ledning mellan Kärsta och Orresta.

Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556, fastighet Kärsta 1:37, Björksta socken, Västerås kommun

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:18

Stäkängen på Händelö

Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Händelö.

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:19

Medevi-Nykyrka

Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför utbyggnaden av väg 50,
Västra Ny socken, Östergötland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:20

Hirschfängaren från Östra Sund

Örebro, Nora kommun, Nora socken, fastigheten Östra Sund 3:1

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:21

Handikappväg vid Kungsörs kungsgård

Västmanland, Kungsörs kommun, Kungs-Barkarö socken,
Kungs-Barkarö 1:1 & 2:1, Norra kungsladugården 1:21

Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:22

Guldtenen från Råsta

Örebro, Örebro Kommun, Stora Mellösa socken, fastigheten Råsta 2:10
Johnny Rönngren

 

Arkeologgruppen Rapport 2013:23

Gravfälten Täby 79:1 och 73:1 i Arninge

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Täby 79:1 och 73:1,
Arninge 4:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland

Leif Karlenby

Rapporter år 2013

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB