Rapporter år 2012

Arkeologgruppen Rapport 2012:01

Riduhus vid Skälv

Östergötland, Norrköpings socken (f d Borgs socken), Norrköpings kommun, fastighet Borg 11:2

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:02

Hagabytorps gamla tomt i Gärsta, Täby

Hagatorp 1:3, Närke, Täby socken, Örebro kommun

Therese Ekholm

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:03

Väg 49, etapp 2, delen Gustavstorp – Rude

Närke, Askersunds socken, Askersunds kommun,
RAÄ 230:1, 239:1, 240:1, 244:1, 245:1, 246:1 och 260:1

Helmut Bergold, Therese Ekholm & Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:04

Boplatser i Svärtinge

Östergötland, Norrköpings socken och kommun, fastighet Svärtinge 1:6

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:05

Boplatslämningar och geologiska lager i Frotorp

Schaktningsövervakning invid RAÄ Viby 220:1, Frotorp 2:6, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:06

Stenar i ring och på rad

Undersökning invid domarringarna ”Norrby stenar”, RAÄ 102,
Hallsbergs socken och kommun, Örebro län

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:07

Ruiner under Stortorget i Örebro

Schaktningsövervakning på Stortorget i Örebro, RAÄ 83:1,
Örebro socken, Örebro kommun, Närke

Therese Ekholm

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:08

Kabelschakt i Kimstad

Östergötland, Kimstads socken, Norrköpings kommun,
fornlämning Kimstad 28:5, 138:1, 154:2, 154:3, 264 m.fl.

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:09

Schaktningsövervakning på torget i Askersund

RAÄ 187:1, Askersunds socken, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:10

Kvarteret Husaren 5

Närke, Örebro socken och kommun, RAÄ 83:1

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:11

Fors minipark

Eskilstuna 556:1, del av fastigheten Fristaden 1:6,
Eskilstuna stad, Södermanland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:12

Järnåldersgården vid vägen. En förromersk hantverksplats
och en sammanhållen gårdsbebyggelse från övergången
mellan folkvandringstid och vendeltid.

Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun,
fastighet Rosersberg 9:1, RAÄ Norrsunda 212:1, 276 och 277

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:13

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352,
fastighet Svärtinge 1:6

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:14

Lämningar efter bebyggelse och byggnader vid Skarsäters badplats Östergötland, Norrköpings socken och kommun, fastighet Svärtinge 1:6

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:15

Järnåldersboplats vid Rösavi invid gravfältet Kumla 40:1, fastighet Rösavi 2:18 Kumla socken och kommun, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:16

Schaktningsarbeten vid Engelsbergs bruk

RAÄ Västervåla 9:1 och Västervåla 12, inom fastigheten Ängelsberg 1:21, Västervåla socken, Norbergs kommun, Västmanland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:17

Gång- och cykelväg längs åsen

Schaktningsövervakning invid Hallsberg 102:1,
Hallsbergs socken och kommun, Örebro län

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:18

Akallalänken invid Hästa gård

Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland

Annica Ramström och Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2012:19

Husaren 4, Örebro

Husaren 4, RAÄ 83:1, Örebro stad och kommun, Närke

Helmut Bergold

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB