Arkeologgruppen Rapport 2011:01

Kvarteret helge And 17 i Arboga

Västmanland, Arboga stad och kommun, RAÄ Arboga 34:1. Arkeologisk förundersökning

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:02

Strömsfors

Särskild arkeologisk utredning. Krokeks socken, Östergötland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:03

Schaktning vid Lyckan

Antikvarisk kontroll. Björksta socken, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:04

Klinga industriområde

Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Borg socken, Östergötland

Leif Karlenby och Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:05

Fjärrvärme mellan Slottsgatan och Klostergatan i Örebro

Antikvarisk schaktkontroll. Örebro stad, Örebro län

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:06

UNDER ARBETE

Rapport över forskningsprojektet "Tidigt glas i arkeologisk kontext",
från Sundby i Almby socken, Närke

Leif Karlenby och Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:07

Kvarteret Freja i Karlstad

Värmland, Karlstads socken, RAÄ 30:1. Förundersökning

Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:08

Stationsområdet i Nora

Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 164:1

Arkeologisk schaktningsövervakning

Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:09

Kolladan i Pershyttan

Västmanland, Nora socken, Nora kommun, RAÄ 60:1

Antikvarisk schaktningsövervakning

Helmut Bergold och Ebba Knabe.

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:10

Kanaljorden 3:70

Östergötland, Motala socken, Motala kommun

Särskild arkeologisk utredning

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:11

Gravar vid Ströbohög

Västmanland, Köpings socken och kommun, fastigheten 4:12 m.fl.,
del av gravfältet Köping 86:1

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:12

Tider av närvaro - tider av frånvaro

Boplatslämningar från stenålder till medeltid i Sälven 1:31,
Hidinge socken, Lekebergs kommun, Närke, RAÄ 164:1, 165:1 och 167:1

Leif Karlenby och Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:13

UTGÅR

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:14

Almby-Tybble

Närke, Örebro socken och kommun. Almby 11:16, 11:193 och 11:202. Fornlämningar Örebro 159:1 och Örebro 152:1-2

Antikvarisk schaktningsövervakning

Helmut Bergold och Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:15

Särskild utredning vid Björksta-Åby. Arkeologisk utredning etapp 2.

Västmanland, Björksta-Åby 4:1, Björksta socken, Västerås kommun

Therese Ekholm och Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:16

Borgmästargatan i Nora

Västmanland, Nora socken, Nora kommun, Nora 164:1

Antikvarisk kontroll

Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:17

Röjningsrösen vid Ulvsätter i Hallsberg

Närke, Hallsbergs socken, fastighet Ulvsätter 2:4 och 3:4, RAÄ 218

Arkeologisk förundersökning

Therese Ekholm, Leif Karlenby och Annica Ramström,
med bidrag av Jens Heimdahl.

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:18

Kvarteret Lodet 7

Arkeologisk förundersökning. Närke, Örebro stad, Örebro kommun,
del av RAÄ Örebro 83:1

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:19

Fisktrappa vid Kvarsebo kvarn

Östergötland, Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, fastigheten Kvarsebo 3:1, RAÄ 23. Arkeologisk utredning etapp 2

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:20

Kungsgatan i Örebro

Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan, Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83

Schaktningsövervakning

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:21

Kv Munken 1

Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:22

Slagårda 1:11

Västmanland, Lillhärad socken, Västerås kommun,
RAÄ Lillhärad 98:1, 98:2 samt 130:1

Annica Ramström.

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:23

Brategården i Bråfors

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Västmanlands län, Norbergs socken och kommun, RAÄ Norberg 80:1

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:24

Brista i Norrsunda socken

Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun,
RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:25

Kv Järnlodet 16

Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:26

Gårdsjötorp ett skogshemman

Närke, Kils socken, Örebro kommun, Kil 127:1

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2011:27

Gryts bytomt

Fastigheten Gryt 3:111, Närke, Hovsta socken, Örebro kommun

Annica Ramström

Rapporter år 2011

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB