Arkeologgruppen Rapport 2010:1

Skrantåsen

Särskild arkeologisk utredning. Sälven 1:3, Hidinge socken, Närke

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:2

Spruthuset i Nora

Arkeologisk schaktningsövervakning. Borgmästargatan, Nora socken, Närke Helmut Bergold

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:3

En härd och två stolphål i Tåby

Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Almstad 2:1,
Tåby socken, Östergötland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:4

Tillberga Prästgård

Antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning.
Tillberga Prästgård 1:5, Tillberga socken, Västmanland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:5

Tysslinge

Arkeologisk schaktningsövervakning. Höckerkulla 3:33,
Tysslinge socken, Närke

Helmut Bergold.

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:6

Kolmården

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Kolmården 1:6, Krokeks socken, Östergötland

Annica Ramström, med bidrag av Roger Wikell

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:7

Järnåldersboplats vid Ulvsätter i Hallsberg

Arkeologisk förundersökning. Ulvsätter 2:4, Hardemo socken, Närke

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:8

Älby i Irsta

Arkeologisk antikvarisk kontroll i form av schaktningsövervakning

Älby 5:1, Irsta socken, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:9

Storgatan i Nora

Arkeologisk schaktningsövervakning

Nora, Storgatan, Nora socken, Närke

Ebba Knabe

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:10

Östra Husby

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Stora Gyllinge 1:11, Östra Husby socken, Östergötland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:11

Bråta 4:7, 1:7 m fl.

Antikvarisk kontroll/förundersökning

Skällvik socken, Östergötland

Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:12

Borg 17:6

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Norrköping stad kommun, Östergötland Annica Ramström

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:13

Skälby i Badelunda

Arkeologisk utredning etapp 2. Badelunda socken, Västmanland

Leif Karlenby

 

Arkeologgruppen Rapport 2010:14

Fisktrappa i Kvarsebobäcken

Arkeologisk utredning etapp 1. Kvarsebo socken, Östergötland

Helmut Bergold och Annica Ramström

Rapporter år 2010

 

Senast uppdaterad den 7 november 2017

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB